Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bogusław Roman
Nazwisko: Małota
Miejsce urodzenia: Bochnia
Data urodzenia: 26-02-1951
Imię ojca: Eugeniusz
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Bogusław Małota był kontrolowany w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Trójca” zarejestrowanej w ewidencji operacyjnej w dn. 16.09.1982 pod nr. rej. BB 6552 i prowadzonej przez Wydział V KW MO/WUSW Bielsko-Biała. Ww. będący pracownikiem Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej, został objęty rozpracowaniem z uwagi na fakt, iż był podejrzany o „kontynuowanie wrogiej działalności”. W dniu 30.05.1983 ww. zarejestrowano w ewidencji operacyjnej do sprawy pod nr. rej. BB 7344/6552. SOR krypt. „Trójca” zakończono 30.08.1984. W dniu 24.09.1984 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Bielsko-Biała pod sygn. 1830/II. W dniu 15.01.1990 materiały archiwalne zostały wybrakowane. Materiały o sygn. 1830/II zniszczono 15.01.1990. Wypis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Bogusław Małota figurował w ewidencji operacyjnej KW MO Tarnów jako posiadacz „radiostacji amatorskiej”. Wypis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
.