Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zdzisław
Nazwisko: Pacholski
Miejsce urodzenia: Osieki
Data urodzenia: 03-05-1947
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zdzisław Pacholski 30.10.1985 został zarejestrowany do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) „Egida” (nr rej. Ko 24748) z uwagi na udział w tzw. „drugim obiegu kultury”, czyli uczestnictwie i organizacji nieformalnych spotkań artystów, wystaw, prelekcji. Sprawa prowadzona była przez Wydz. III WUSW w Koszalinie od 19.10.1985. Działania operacyjne SB umożliwiły zebranie danych o środowisku artystycznym Koszalina. Sprawę zdjęto z ewidencji 28.04.1987, a materiały złożono do archiwum pod sygn. 5197/II. Następnie zostały one zniszczone 30.01.1990 (protokół brakowania nr 66/90). Zgromadzone w toku prowadzenia sprawy materiały zostały włączone do Sprawy Obiektowej (SO) „Pegaz”. Zdzisław Pacholski był dalej poddany kontroli operacyjnej w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) „Rudy”. Materiały o sygn. 5197/II zostały zniszczone. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Zdzisław Pacholski, fotografik z Koszalina, w dniu 8.05.1987 został objęty kontrolą operacyjną przez Wydział III WUSW w Koszalinie w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) ktypt. „Rudy” (nr rej Ko 26082) z uwagi na podejrzenie udziału w tzw „drugim obiegu kultury”. W/w był uczestnikiem, a także organizatorem nieformalnych imprez kulturalnych w Koszalinie i w innych miastach Polski, odbywających się np. w mieszkaniach prywatnych. Utrzymywał kontakty z grupą twórców z terenu całego kraju nastawionych negatywnie do polityki kulturalnej ówczesnych władz i korzystających z mecenatu Kościoła. Wyjeżdżał ze swoimi pracami na zaproszenie do Szwecji czy Niemiec. Kwestionariusz zdjęto z ewidencji 28.10.1988, a 5.12.1988 materiały złożono do archiwum WUSW w Koszalinie pod sygn. 5436/II. Zdzisław Pacholski miał być jednak dalej objęty kontrolą w ramach Sprawy Obiektowej „Pegaz”. IPN Sz 00124/911/J (5436/2) mikrofilm.
Sprawa Obiektowa (SO) „Pegaz” (nr rej Ko 23321) prowadzona w latach 1983-1990, przez KWMO, potem WUSW w Koszalinie dotyczyła inwigilacji środowisk kulturotwórczych województwa koszalińskiego. Badano panujące nastroje, kontroli poddane były wszelkie imprezy i wydarzenia kulturalne w regionie. W związku z likwidacją Departamentu III MSW w Warszawie, w dniu 29.01.1991 decyzją dyrektora Departamentu OKPP MSW sprawę zakończono, materiały złożono do archiwum pod sygn. 210/IV. IPN Sz 00107/124 (210/IV).
W aktach znajduje się informacja o zastrzeżeniu wyjazdów zagranicznych (Z-0495/86/EAKO/A) do krajów kapitalistycznych, a także Albanii i Jugosławii wystosowane przez Wydział III WUSW w Koszalinie, od 19.05.1986 do 31.12.1988, w związku z uczestnictwem i organizowaniem przez w/w nieformalnych imprez kulturalnych oraz jego negatywnym nastawieniem do polityki kulturalnej władz. Zakaz został anulowany przed upływem wyznaczonego terminu tj. 22.10.1986. IPN BU 1386/527980 (EAPP 527980).
Plan obronny sporządzony przez Wydział III WUSW w Koszalinie o kryptonimie „PM-85”. Materiały zawierają między innymi listy osób, które pozostawały w zainteresowaniu SB z uwagi na swoją działalność. Zdzisław Pacholski znajduje się na liście osób „szczególnie niebezpiecznych podlegających aktywnemu rozpracowaniu w okresie wzrostu zewnętrznego zagrożenia i wojny”. W/w w 1981 roku był zatrzymany za fotografowanie wojskowych kolumn transportowych, w latach późniejszych zaangażowany w tzw „drugi obieg kultury”. IPN Sz 443/74 (1256/8).
.