Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Danuta Zenona
Nazwisko: Galewska
Nazwisko rodowe: Szczęsna
Miejsce urodzenia: Hel
Data urodzenia: 11-01-1935
Imię ojca: Szczepan
Imię matki: Ewa
Znany/a też jako:
Danuta Zenona Galewska-Gierz

Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Danuta Galewska 4.04.1984 została zarejestrowana pod nr 48828 przez Wydz. V KW MO w Gdańsku/ Pion V RUSW w Tczewie do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Kierowcy", nr rej. 46267, prowadzonej w okresie 4.02.1983 - 5.10.1989. Akta dotyczące ww. przekazano 10.12.1986 do Pionu V RUSW w Braniewie. Akta SOR krypt. "Kierowcy" zniszczono. Akt brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i ZSKO.
Akta paszportowe Danuty Galewskiej prowadzone od 5.04.1976 do 19.01.1990 przez Wydz. Paszportów KW MO/WUSW w Gdańsku/ Punkt Paszportowy KM MO/RUSW w Tczewie. W materiałach znajduje się charakterystyka operacyjna ww. sporządzona przez SB RUSW w Braniewie. Zarejestrowana do nr 48828 do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Kierowcy” nr rej. 46267 prowadzonej przez RUSW w Tczewie od 4.02.1983 do 05.10.1989. Sprawa dot. "nielegalnego" ugrupowania Komitetu Koordynacji Społecznej NSZZ «Solidarność» w Tczewie. Ww. była inicjatorką i aktywną działaczką ww. ugrupowania, które pozyskiwało materiały poligraficzne i drukowało wydawnictwa. Ww. doprowadziła w 1980 roku do powstania NSZZ «Solidarność» na terenie Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tczewie. IPN Gd 645/150031 (EAGD 150031).
.