Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Zygmunt
Nazwisko: Iwanowski
Miejsce urodzenia: Radom
Data urodzenia: 02-04-1914
Imię ojca: Włodzimierz
Imię matki: Irena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały Wydziału Śledczego WUSW Radom z 1986 roku, dotyczące akcji krypt. „Brzoza”, w ramach której planowano „przeprowadzanie na terenie całego kraju rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych z rozpoznanymi operacyjnie osobami zaangażowanymi aktywnie w działalność struktur konspiracyjnych”. Jerzy Iwanowski znalazł się na „liście osób do rozmów operacyjnych”, sporządzonej w Wydziale III WUSW Radom (pismo Naczelnika Wydziału III do Naczelnika Wydziału Śledczego WUSW Radom z 29.08.1986). W aktach znajduje się również „Notatka urzędowa” z 11.09.1986, dotycząca „rozmowy profilaktyczno-ostrzegawczej”, jaką dwóch funkcjonariuszy Wydziału III przeprowadziło tego dnia z J. Iwanowskim, wówczas emerytowanym nauczycielem. W jej trakcie pozyskali oni m.in. jego aktualne dane rodzinne oraz dotyczące środków utrzymania. Pytano też o przynależność organizacyjną – tu Jerzy Iwanowski wskazał Klub Inteligencji Katolickiej. „Przyznał się” również do nabycia od swojego „byłego ucznia” egzemplarza „Wolnego Robotnika”, który po przeczytaniu przekazał kolejnemu uczniowi. Nie ujawnił przy tym nazwisk wspomnianych osób ani innych okoliczności pozwalających na ich identyfikację (tłumaczył to niepamięcią bądź niewiedzą). Potwierdzając zapoznanie się z treścią „Notatki” sporządzonej przez funkcjonariuszy, Jerzy Iwanowski zadeklarował, iż w przyszłości nie będzie „czynił nic niezgodnego z prawem”. Informacje te zawarto w „Protokole z przyjęcia oświadczenia”, dotyczącym skorzystania przez J. Iwanowskiego z ustawy z dnia 17.07.1986 o szczególnym postępowaniu wobec sprawców niektórych przestępstw, który Naczelnik Wydziału Śledczego WUSW Radom przesłał następnie do Prokuratury Rejonowej w Radomiu (pismo z 12.09.1986). Akta o sygn. IPN Ra 04/439 t. 1 (441/III).
.