Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Brytan
Miejsce urodzenia: Janów Lubelski
Data urodzenia: 21-09-1939
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Franciszka
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Mikrofilm obejmujący wybrane dokumenty z akt Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) kryptonim „Oda” (nr rej. 20224), prowadzonej przez Wydział III KW MO Lublin w 1975 roku, celem ustalenia „źródła pochodzenia” oraz „kolporterów wierszowanego paszkwilu”, tzw. „Ody”, rozpowszechnianej w formie maszynopisu na terenie Fabryki Samochodów Ciężarowych w Lublinie. Sprawę założono 24.09.1975, w związku z informacją o fakcie kolportażu wspomnianego „paszkwilu”, przekazaną Służbie Bezpieczeństwa (wraz z odpisem wiersza) przez kontakt operacyjny ps. „Tymow”. Jak stwierdzono, „Oda (…) w sposób złośliwy szkalowała politykę cen w Polsce”. Stanisław Brytan, zatrudniony wówczas w Dziale Zaopatrzenia FSC, został zarejestrowany jako „osoba” do SOR „Oda” w dniu 06.10.1975, pod nr rej. 20253. Według ustaleń poczynionych przez SB, zapoznawał on z treścią „Ody” pracowników swojego Działu w FSC, przekazał ją członkom swojej rodziny, a także, jak podawał tajny współpracownik ps. „Płaski”, kolportował „treść wierszowanego paszkwilu wśród pracowników technicznych Operetki Lubelskiej”. Ze wszystkimi osobami uczestniczącymi w rozpowszechnianiu wiersza przeprowadzono „rozmowy ostrzegawcze”. W dniu 22.11.1975 zakończono prowadzenie SOR „Oda”, uznając, że „kolportaż wrogiego paszkwilu na terenie FSC został przecięty” (m.in. „Meldunek operacyjny” z 04.10.1975 i z 22.11.1975). W dniu 09.12.1975 sprawę „zdjęto z ewidencji operacyjnej”, a materiały złożono w archiwum Wydziału „C” KW MO Lublin pod sygn. 9019/II. Akta prawdopodobnie zniszczono (brak informacji o protokole brakowania), zachował się mikrofilm o sygn. 9019/2. Mikrofilm o sygn. IPN Lu 0229/607 (9019/2), zapisy kartoteczno-ewidencyjne.
Akta Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) kryptonim „Neon” (nr rej. 20192), prowadzonej przez Wydział III KW MO Lublin w okresie 18.09.1975 - 07.11.1975, w związku z informacją, iż wśród pracowników Operetki Lubelskiej rozpowszechniane są „dowcipy szkalujące przywódców partyjnych i rządowych PRL”. Stanisław Brytan wymieniony jest w „Notatce służbowej dot. spotkania z t.w. ps. >Płaski< z dnia 20.10.1975”, sporządzonej przez funkcjonariusza Wydziału III KW MO Lublin w dniu 21.10.1975. Tajny współpracownik zrelacjonował swoją rozmowę z „figurantem” SOS „Neon” i Stanisławem Brytanem, stwierdzając m.in., że „zrozumieli [oni] swoje niewłaściwe zachowanie się". Mieli też mówić, że „otrzymali nauczkę, którą zapamiętają na całe życie”. Ponadto, w ocenie tajnego współpracownika, ich „aktualne stanowisko oraz wypowiedzi świadczą, że nie podejmują działań przeciwko naszemu ustrojowi”. Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 9043/II. Akta o sygn. IPN Lu 020/341 (9043/II).
.