Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Józef
Nazwisko: Bukłaha
Miejsce urodzenia: ELBLĄG
Data urodzenia: 04-12-1952
Imię ojca: Józef
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. ,,Gniewni'' (nr rej. OS-4290) prowadzona w okresie od 04.08.1983 do 12.12.1985 przez Referat V RUSW w Ostrowii Mazowieckiej. Andrzej Bukłaha figuruje w sprawie z powodu podejrzeń o prowadzenie działalności w grupie prosolidarnościowej. Sprawę zakończono z powodu stwierdzenia braku podejmowanych działań o charakterze antypaństwowym. Materiały zarchiwizowano pod sygn. 491/II. Materiały o sygn. 491/II zniszczono 04.09.1989. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. "Technolog" (nr rej. OS-5801) prowadzony w okresie 30.12.1985 - 26.11.1987 przez Referat V RUSW w Ostrowi Mazowieckiej. Andrzej Bukłaha został objęty inwigilacją przez SB w ramach kwestionariusza, ponieważ był aktywnym członkiem NSZZ "Solidarność" popierającym akcje strajkowe i protestacyjne oraz utrzymującym bliskie kontakty z duchowieństwem i figurantami spraw operacyjnych. Materiały zarchiwizowano pod sygn. 616/II. IPN BU 01356/275/J (616/2) mikrofilm.
.