Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2021 09:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zdzisław Kazimierz
Nazwisko: Kotecki
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 31-01-1944
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Optymista”, nr rej. 31851, założona 07.08.1974 przez Wydział II KM MO w Łodzi wobec Zdzisława Koteckiego (brak informacji, z jakiego powodu). Materiały sprawy złożono 29.12.1975 w archiwum pod sygn. 04816/II, a w roku 1989 zniszczono za protokołem brakowania nr 957/89 poz. 119. Materiały sprawy o sygn. 04816/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Akta śledztwa nr RSD 23/74 prowadzonego w roku 1974 przez Wydział Śledczy KM MO w Łodzi wobec pracownika Gdańskich Zakładów Mechanizacji Budownictwa „Zremb” Zdzisława Koteckiego, który po wyjeździe za granicę odmówił powrotu do kraju (przebywał w RFN) i według informacji SB miał kontaktować się z pracownikiem amerykańskiego wywiadu (CIA). Śledztwo zawieszono 28.11.1974. Materiały złożono w roku 1977 w archiwum pod sygn. 1174/III-N, a następnie zniszczono za protokołem 972 poz. 1174. Materiały o sygn. 1174/III-N zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Materiały administracyjne. Korespondencja Wydziału „C” KW MO/WUSW w Łodzi z lat 1979-1986 w sprawie udostępniania akt dotyczących osób „pozostających w zainteresowaniu” jednostek SB i MO. Materiały śledztwa przeciwko Zdzisławowi Koteckiemu (sygn. archiwalna 1174/III-N) wypożyczał w roku 1982 zastępca naczelnika Wydziału Śledczego KW MO w Łodzi. Materiały śledztwa oraz SOS krypt. „Optymista” (sygn. archiwalna 04816/II) wypożyczał w listopadzie 1985 naczelnik Wydziału XI Departamentu I MSW. Na piśmie z 01.10.1985 znajduje się odręczna adnotacja dot. akt paszportowych Z. Koteckiego (EALD 26474): „prześle bezpośrednio tow. [Tadeusz] Kolczyński” (kierownik Inspektoratu I WUSW w Łodzi). Akt paszportowych nie odnaleziono w zasobie archiwalnym IPN. IPN Ld 092/68 t. 2 (2907/XA), IPN Ld 092/75 (2932/XA).
Zdzisław Kotecki figuruje w dzienniku rejestracyjnym Wydziału V Biura „C” MSW pod nr. 8631/V jako osoba zarejestrowana 03.05.1986 przez Wydział XI Departamentu I MSW w Połączonym Systemie Ewidencji Danych o Przeciwniku (PSED), który był zintegrowanym systemem gromadzenia, przetwarzania i wymiany danych wywiadowczych służb specjalnych państw Układu Warszawskiego. W zapisach ewidencyjnych brak jest informacji na temat powodów rejestracji Z. Koteckiego. Wpis na podstawie materiałów ewidencyjno-kartotecznych.
Podteczka sprawy tematycznej (problemowej) krypt. „Kolind”, nr rej. 18056, prowadzona w latach 1988-1990 przez Wydział XVIII Departamentu I MSW w związku z aktualizacją listy „osób zastrzeżonych” w rezydenturze Departamentu I MSW w Kolonii figurujących w systemie informatycznym „INDEX”. Nazwisko Zdzisława Koteckiego widnieje w wykazach z lat 1988-1989. IPN BU 02269/67 t. 1-2 (J-13787).
Materiały kartoteczne informujące o zastrzeżeniu z dn. 05.03.1976 pod nr. ZU-1121/76 wyjazdów zagranicznych Zdzisławowi Koteckiemu, nieobecnemu w kraju co najmniej od roku 1974. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
.