Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2021 09:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz
Nazwisko: Kosobudzki
Miejsce urodzenia: Babiec pow. Sierpc
Data urodzenia: 05-01-1915
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Tadeusz Kosobudzki (ur. w styczniu 1915 r.) w latach 1943-1947 był żołnierzem AK i (od lutego 1945) Ruchu Oporu Armii Krajowej (ROAK), w okresie komunistycznej amnestii 1947 roku nie ujawnił się i działał nadal w niepodległościowej konspiracji na terenie powiatów Płock, Sierpc, Płońsk, Brodnica, Mława i Rypin. Od jesieni 1947 ppor. Tadeusz Kosobudzki był żołnierzem antykomunistycznego Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW). W latach 1945-1948 nosił pseudonimy „Czesław”, „Lech” i „Czarny”. Walczył z komunistycznymi władzami m.in. w szeregach zbrojnego oddziału ROAK (następnie oddziału NSZ/ NZW) pod dowództwem por. Franciszka Majewskiego pseud. "Mściciel" i „Słony”. W roku 1947 i do lutego 1948 pełnił funkcję jego zastępcy i dowódcy jednego z trzech bojowych patroli tego oddziału. Tadeusz Kosobudzki pseud. "Czarny" figuruje w aktach i zapisach ewidencyjnych oraz w kartotekach WUBP i MBP / MSW w Warszawie, WUBP w Bydgoszczy, PUBP w Sierpcu i PUBP w Płocku z lat 1947-1949. Zapisano w nich między innymi, iż Tadeusz Kosobudzki pseud. „Czarny” „pełnił funkcję dowódcy patrolu, brał udział w szeregu napadach terrorystyczno-rabunkowych z bronią w ręku” i „zmarł w lutym 1948 r. w miejscowości Żelazna, gm. Lubowidz, powiat Żuromin” (na ciężką chorobę „płuc i krtani” w bliżej nieznanych UB okolicznościach, wg innego zapisu UB "zmarł na dyfteryt"). Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Tadeusz Kosobudzki pseud. „Czesław”, „Lech”, „Czarny” występuje wraz ze stu kilkudziesięcioma innymi żołnierzami i współpracownikami ROAK i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) w wielotomowych aktach Wydz. Śledczego WUBP w Bydgoszczy i aktach PUBP w Rypinie z lat 1945-1949. Akta te dot. śledztwa w sprawie przeciwko zbrojnym oddziałom ROAK i następnie NZW działających w latach 1945-1949 na terenie pow. Rypin, pow. Lipno i powiatów okolicznych. Akta te i udokumentowane działania operacyjne i śledcze UB dot. między innymi: napadu oddziału ROAK pod dowództwem por. Franciszka Majewskiego pseud. "Mściciel" i „Słony” w dniu 12 lipca 1947 na agencję pocztową i GS "SCh" w Skrwilnie i kilka godzin później zasadzki tego oddziału na grupę pościgową MO i UB w lesie koło m. Okalewo. W obu tych zbrojnych akcjach brał udział i "strzelał do funkcjonariuszy" MO i UB ppor. Tadeusz Kosobudzki (antykomunistyczni partyzanci zabili tego dnia w sumie 16 funkcjonariuszy MO, UB i ORMO). Akta te zawierają także m.in. liczne protokoły przesłuchań "podejrzanych" i świadków oraz doniesienia tajnych informatorów UB. IPN By 070/278 t. 1-9 (287/III).
Tadeusz Kosobudzki pseud. „Czesław”, „Lech”, „Czarny” figuruje wraz z kilkuset innymi żołnierzami i współpracownikami Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) w wielotomowych aktach KW MO w Warszawie z lat 1978-1981 zatytułowanych "Charakterystyka nr 63, dot. nielegalnej org. i band XXIII Okręgu NZW pod dowództwem Stefana Bronarskiego pseud. >Roman<". Te materiały, w tym między innymi kwestionariusze osobowe żołnierzy i współpracowników NZW, zostały opracowane w latach 1978-1981 (na bazie dawnych materiałów UB z lat 1940-ch i 1950-ch) przez Wydział "C" Komendy Wojewódzkiej MO w Warszawie. W kwestionariuszu dot. Tadeusza Kosobudzkiego pseud. „Czesław”, „Lech”, „Czarny” zapisano między innymi, iż ww. „od 1945 r. był członkiem bandy ROAK, potem NZW, pełnił funkcję dowódcy patrolu bandy NZW. Brał udział w szeregu morderstwach [tj. w likwidacjach funkcjonariuszy UB, MO i ORMO oraz komunistycznych aktywistów] i napadach terrorystyczno-rabunkowych (...) Zmarł – bliższych danych brak”. IPN BU 0180/79 t. 2 (Charakterystyka nr 63).
Tadeusz Kosobudzki pseud. „Czesław”, „Lech”, „Czarny” figuruje wraz ze stu kilkunastoma innymi żołnierzami i współpracownikami Ruchu Oporu Armii Krajowej (ROAK) oraz Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) w aktach KW MO w Bydgoszczy zatytułowanych "Charakterystyka nielegalnej organizacji Grupa bojowa >Mściciela< 1945-1949". Te akta i materiały, w tym m.in. kwestionariusze osobowe żołnierzy i współpracowników ROAK i NZW oraz "karty [ich] czynów", zostały opracowane w latach 1972-1989 (na podstawie materiałów UB z lat 1940-ch i 1950-ch) przez Wydział "C" Komendy Wojewódzkiej MO w Bydgoszczy. Na str. 7 tego opracowania SB zapisano między innymi, iż Tadeusz Kosobudzki pseud. „Czesław” - „Czarny” był "zastępcą dowódcy grupy bojowej >Mściciela< do lutego 1948 r.". Z kolei w kwestionariuszu osobowym dot. Tadeusza Kosobudzkiego pseudonim „Czarny - Czesław” zapisano między innymi, iż ww. to "zastępca dowódcy grupy bojowej >Mściciela<", który "zmarł w lutym 1948 r. na dyfteryt”. IPN By 011/4 (4/0), IPN By 09/8 t. 1 (nr 8/0).
Tadeusz Kosobudzki pseud. „Czesław”, „Lech”, „Czarny” występuje wraz z kilkudziesięcioma innymi żołnierzami i współpracownikami Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) w wielotomowych aktach Wydz. Śledczego WUBP w Warszawie z lat 1948-1951. Akta te dot. śledztwa w sprawie przeciwko por. Stefanowi Bronarskiemu pseudonim >Roman<, >Liść< i innym członkom sztabu Okręgu XXIII NZW, ich podkomendnym i współpracownikom. Akta te zawierają m.in. liczne protokoły przesłuchań osób "podejrzanych" i świadków oraz korespondencje jednostek UB. IPN BU 0207/3600 t. 1-8 (11442/III).
Tadeusz Kosobudzki pseud. „Czesław”, „Lech”, „Czarny” występuje wraz z kilkunastoma innymi żołnierzami i współpracownikami ROAK i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) w aktach Wojskowego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z lat 1947-1948. Akta te były prowadzone w sprawie karnej przeciwko Józefowi Łuzińskiemu, Władysławowi Rakoczy i pięciu innym współpracownikom antykomunistycznego podziemia z terenu pow. Rypin i pow. Lipno - oskarżonym z art. 86 § 2 KKWP. IPN By 66/1176 (Sr. 556/47), IPN By 66/1177 (Sr. 556/47).
.