Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Pitala
Miejsce urodzenia: Krzyszkowice
Data urodzenia: 06-05-1932
Imię ojca: Aleksander
Imię matki: Stefania
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały Wydziału Śledczego WUdsBP w Krakowie w sprawie Jana Pitali, współpracownika Jana Sałapatka ps. "Orzeł". Na podstawie zeznań ujętego w styczniu 1955 w zasadzce UB Władysława Drożdża UB przystąpiło do aresztowania osób udzielających Sałapatkowi i Drożdżowi pomocy w ukrywaniu się i przeprowadzaniu akcji. Jan Pitala został zatrzymany przez UB 07.03.1955. Decyzją WPR w Krakowie aresztowany 09.03.1955. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Krakowie 06.10.1955 skazany na 8 lat więzienia z art. 14 par. 1 MKK, i 27 KK. Osadzony w więzieniu Montelupich w Krakowie. Decyzją Sądu Wojewódzkiego w Krakowie z 14.06.1956 karę złagodzono do 6 lat więzienia. Zwolniony 04.11.1958. Akta sprawy złożono 12.07.1955 w Archiwum WUdsBP w Krakowie pod sygn. 14409/I. Przesygnowano do nr 3753/III-gr. w 1972 roku. Akta o sygn. IPN Kr 07/3536 t. 1-3 (3753/III-gr.).
Dokumentacja operacyjna PUBP/ PUdsBP w Wadowicach oraz WUBP/ WUdsBP w Krakowie, w tym sprawa agenturalno-grupowa krypt. "Bikiniarz", dotycząca rozpracowania oddziału pod nazwą "Grupa Operacyjna AK >Zorza<" pod dowództwem Jana Sałapatka ps. "Orzeł", działającego w latach 1947-1955 na terenie woj. krakowskiego. Jan Pitala udzielał w okresie 1952-54 pomocy Sałapatkowi w ukrywaniu się oraz w przeprowadzeniu niektórych akcji. Zatrzymany przez UB 07.03.1955 podczas odbywania służby wojskowej. Akta o sygn. IPN Kr 010/4556 t. 1-14 (4632/II).
Charakterystyka sporządzona w Wydziale "C" KWMO w Krakowie w latach 1974-1980, dotycząca oddziału partyzanckiego pod nazwą "Grupa Operacyjna AK >Zorza<" pod dowództwem Jana Sałapatka ps. "Orzeł". Akta zawierają opis historii oddziału, wykaz członków oraz karty dotyczące poszczególnych akcji oddziału. Jan Pitala z Krzyszkowic w pow. Myślenice w latach 1952-54 udzielał wszechstronnej pomocy ukrywającym się Janowi Sałapatkowi i Władysławowi Drożdżowi. W 1955 roku zatrzymany przez UB. Akta o sygn. IPN Kr 074/9 (9/X).
.