Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-12-2021 09:17

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Długozima
Miejsce urodzenia: Zabiele
Data urodzenia: 26-03-1915
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Teofila
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta sądowe Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku. Stanisław Długozima został zatrzymany 26.07.1952 przez oficera śledczego PUBP w Kolnie i tymczasowo aresztowany na mocy postanowienia Wojskowego Prokuratora Rejonowego w Białymstoku. Śledztwo zostało wszczęte 26.07.1952, zakończone 25.08.1952 sformułowaniem aktu oskarżenia. Stanisław Długozima został oskarżony o to, że w okresie od września 1951 roku na terenie wsi Zabiele, gm. Czerwone, pow. Kolno udzielił pomocy grupie podziemia niepodległościowego pod dowództwem Hieronima Rogińskiego ps. "Róg" w ten sposób, że przewiózł ze wsi Janowo do swojego miejsca zamieszkania członków rodziny "Roga". Prokurator Wojskowy Prokuratury Rejonowej w Białymstoku zatwierdził sporządzony przez oficera śledczego akt oskarżenia i sprawę skierował do Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku. Wyrokiem WSR w Białymstoku z 23.09.1952 (Sr 615/52) S. Długozima został uznany winnym tego, że we wrześniu 1951 roku na terenie wsi Zabiele, gm. Czerwone, pow. Kolno mając wiarygodną wiadomość o miejscu przebywania dowódcy organizacji podziemia niepodległościowego H. Rogińskiego ps. "Róg’" nie zawiadomił o tym natychmiast władzy powołanej do ścigania przestępstw i skazany na karę 1 roku pozbawienia wolności. Najwyższy Sąd Wojskowy w Warszawie postanowieniem z 1.10.1952 utrzymał w mocy wyrok WSR w Białymstoku i pozostawił bez uwzględnienia skargę rewizyjną złożoną przez oskarżonego. Wojskowy Prokurator Rejonowy w Białymstoku 12.12.1952 wydał postanowienie o zastosowaniu amnestii, na mocy którego darował oskarżonemu w/w karę. Stanisław Długozima w okresie od 26.07.1952 do 15.12.1952 przebywał w więzieniu w Białymstoku, skąd został zwolniony 16.12.1952. Sąd Wojewódzki w Białymstoku postanowieniem z 24.11.1994 (III Ko 1470/94) stwierdził nieważność wyroku WSR w Białymstoku z 23.09.1952. IPN Bi 212/4878 (Sr 615/52).
Akta Wydziału "C" KW MO w Białymstoku zawierają kwestionariusze osobowe członków grupy podziemia niepodległościowego Hieronima Rogińskiego ps. "Róg" opisanej w kwestionariuszu Nr 6. Kwestionariusz z 09.03.1976 dotyczy Stanisława Długozimy, pomocnika w/w grupy. S. Długozima udzielił pomocy dowódcy w/w grupy w formie opieki nad członkami jego rodziny. Zatrzymany 26.07.1952 przez PUBP w Kolnie. Skazany wyrokiem WSR w Białymstoku z 23.09.1952 na karę 1 roku pozbawienia wolności. IPN Bi 019/3/3 (1/3).
Akta kontrolno-śledcze dotyczące współpracy Stanisława Długozimy z grupą podziemia niepodległościowego Hieronima Rogińskiego ps. "Róg" zostały zniszczone 30.11.1976 zgodnie z protokołem brakowania akt Nr 35/SB z 07.05.1975 oraz postanowieniem Centralnego Archiwum MSW z 24.10.1975. Materiały o sygn. KSL-12120 zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.