Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Aleksander
Nazwisko: Dymek
Miejsce urodzenia: Piasutno Dymki
Data urodzenia: 16-08-1907
Imię ojca: Aleksander
Imię matki: Katarzyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Aleksander Dymek w latach 1941-1943 należał do organizacji podziemia niepodległościowego AK. Został zwerbowany przez Bronisława Kotlewskiego z miejscowości Łosewo, pseudonim nieznany. Ujawnił się 21.04.1947 przed Komisją Amnestyjną w Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Łomży. AP Białystok sygn.1427/15, Ankieta osoby ujawnionej (DU 1001)
Akta sądowe Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku. Aleksander Dymek został zatrzymany 08.12.1949 przez oficera śledczego PUBP w Kolnie i tymczasowo aresztowany na mocy postanowienia Wojskowego Prokuratora Rejonowego w Białymstoku. Śledztwo zostało wszczęte 09.12.1949, zakończone 28.02.1950 sformułowaniem aktu oskarżenia. A. Dymek został oskarżony o to, że na terenie kol. Gietki, gm. Czerwone, pow. Kolno w miesiącu kwietniu i maju 1948 roku udzielił pomocy członkom organizacji podziemia niepodległościowego NZW pod dowództwem Bronisława Chrzanowskiego ps. "Orzeł"/ "Ostry" w formie zakwaterowania i wyżywienia. Prokurator Wojskowy Prokuratury Rejonowej w Białymstoku zatwierdził sporządzony przez oficera śledczego akt oskarżenia i sprawę skierował do Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku. Wyrokiem WSR w Białymstoku z 12.04.1950 (Sr 216/50) A. Dymek został uznany winnym i skazany na karę 8 lat pozbawienia wolności z utratą publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 3 lat. Najwyższy Sąd Wojskowy w Warszawie postanowieniem z 29.09.1950 utrzymał w mocy wyrok WSR w Białymstoku i pozostawił bez uwzględnienia skargę rewizyjną złożoną przez oskarżonego. WSR w Białymstoku 23.05.1953 wydał postanowienie o zastosowaniu amnestii, na mocy którego złagodził karę do 5 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności z utrzymaniem w mocy kary dodatkowej. Dnia 02.10.1953 ten sam organ sądowy na mocy postanowienia zwolnił warunkowo oskarżonego z odbycia pozostałej części kary. A. Dymek w okresie od 08.12.1949 do 13.10.1953 przebywał w więzieniu w Białymstoku, Wronkach, a następnie w Iławie, skąd został zwolniony 14.10.1953. IPN Bi 212/3175 (Sr 216/50).
Akta kontrolno-śledcze dotyczące współpracy Aleksandra Dymka z grupą podziemia niepodległościowego Hieronima Rogińskiego ps. "Róg" zostały zniszczone 12.05.1988 zgodnie z protokołem brakowania akt Nr 53/88 z 25.01.1988 oraz postanowieniem Centralnego Archiwum MSW z 25.01.1988. Materiały o sygn. KSL-7740 zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta Wydziału "C" KW MO w Białymstoku z lat 1975-1976 zawierają kwestionariusze osobowe członków grupy podziemia niepodległościowego Hieronima Rogińskiego ps. "Róg" opisanej w Charakterystyce Nr 6. Kwestionariusz z 20.04.1976 dotyczy Aleksandra Dymka, pomocnika w/w grupy. A. Dymek udzielił pomocy członkom grupy Bronisława Chrzanowskiego ps. "Orzeł"/ "Ostry" w formie zakwaterowania i wyżywienia. Zatrzymany 08.12.1949 przez PUBP w Kolnie. Skazany wyrokiem WSR w Białymstoku z 12.04.1950 na karę 8 lat pozbawienia wolności z utratą publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 3 lat. IPN Bi 019/3/3 (1/3).
Akta Wydziału "C" KW MO/WUSW w Białymstoku z lat 1980-1988 zawierają kwestionariusze osobowe na członków organizacji podziemia niepodległościowego Armia Krajowa , obwód i powiat Łomża, okręg Białystok opisanej w Charakterystyce Nr 93. Kwestionariusz z 21.08.1986 dotyczy Aleksandra Dymka, członka w/w organizacji. Aleksander Dymek w okresie od września 1944 do września 1945 był szeregowym członkiem organizacji "AK" na terenie powiatu łomżyńskiego. IPN Bi 019/122/3 (2/58).
.