Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Barbara Janina
Nazwisko: Jackowska
Nazwisko rodowe: Chojnicka
Miejsce urodzenia: Toruń
Data urodzenia: 11-07-1957
Imię ojca: Edward
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W związku z zaangażowaniem Barbary Jackowskiej w działalność duszpasterstwa akademickiego była ona kontrolowana operacyjnie w ramach Sprawy Obiektowej (SO) krypt. „Młodzi” nr rej. 760 prowadzonej od 12.09.1975 przez Wydz. IV KW MO/WUSW w Toruniu. 21.11.1989 materiały złożono do archiwum pod sygn. 79/IV. Akta o sygn. 79/IV zostały zniszczone za protokołem brakowania akt z 25.01.1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i akt o sygn. IPN By 081/307.
Barbara Jackowska 03.02.1978 została zarejestrowana przez Wydz. IV KW MO w Toruniu pod nr 3595 do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Panna”. 15.02.1978 materiały przekazano do Wydz. III KW MO w Toruniu do dalszego prowadzenia w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Absolwent”. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i akt o sygn. IPN By 081/307.
W dniu 21.02.1978 została zarejestrowana pod nr 3642 do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Absolwent” nr rej. 3590, prowadzonej od 01.02.1978 przez Wydz. III KW MO w Toruniu. SOS „Absolwent” 23.11.1978 przekwalifikowano na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o tym samym kryptonimie i pod tym samym numerem rejestracyjnym. Rozpracowanie Barbary Jackowskiej prowadzono w związku z jej zaangażowaniem w działalność duszpasterstwa akademickiego, uczestnictwo w obozach harcerskich, utrzymywanie kontaktów z działaczami ROPCiO, a także ze względu na jej stosunek do sytuacji społeczno-ekonomicznej w kraju. Po zakończeniu sprawy 18.09.1979 materiały złożono do archiwum pod sygn. 433/II. Akta o sygn. 433/II zostały zniszczone za protokołem brakowania akt z 25.01.1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i ZSKO.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Hanka” nr rej. 5120, prowadzona od 17.09.1979 przez Wydz. III KW MO w Toruniu. Sprawa dotyczyła kontroli operacyjnej Barbary Jackowskiej - studentki filologii polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, udzielającej się w Duszpasterstwie Akademickim O.O. Jezuitów, podejrzanej o kontakty z opozycją antysocjalistyczną działającą w Gdańsku. Utrzymywała także kontakty z działaczami antysocjalistycznymi z różnych ośrodków w kraju. Inwigilowana przez Tajnego Współpracownika (TW) pseud. "Andrzej". 13.06.1980 po przeprowadzeniu z Barbarą Jackowską rozmowy ostrzegawczej sprawę zakończono, a materiały złożono do archiwum pod sygn. 524/II. IPN By 081/307 (524/II).
Akta paszportowe Barbary Jackowskiej prowadzone od 25.05.1979 do 18.12.1989 przez Wydz. Paszportów KW MO/WUSW w Toruniu. W materiałach znajduje się informacja o zastrzeżeniu wyjazdów za granicę do „WKŚ” ("Wszystkich Krajów Świata") nr Z-I-429 na okres od 11.08.1979 do 11.08.1981, wniesione przez Wydz. III KW MO w Toruniu. W uzasadnieniu podano, że Barbara Jackowska „utrzymuje kontakty i współdziałała z czołowymi aktywistami grup antysocjalistycznych na terenie Gdańska i Torunia. Między innymi pośredniczyła w przekazywaniu materiałów bezdebitowych z Gdańska do Torunia. Uczestniczka nielegalnych obozów organizowanych przez działaczy antysocjalistycznych”. 08.06.1981 Wydz. III KW MO w Toruniu wyraził zgodę na jednorazowy wyjazd do Francji. IPN By 681/22848 (EATO 022848).
.