Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Fijołek
Miejsce urodzenia: Skierniewice
Data urodzenia: 19-01-1933
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Walentyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta postępowania prowadzonego przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Szczecinie w okresie 2.02.1953 - 15.04.1953 (zawierają także akta śledcze) przeciwko Józefowi Fijołkowki, który oskarżony został o nielegalne posiadanie broni oraz posiadanie i przechowywanie wizerunków i pism, „które mogły obniżyć powagę naczelnych organów Polski Ludowej”. Stanowiły one karykatury i w wiersze o wymowie antykomunistycznej. Za powyższe, wyrokiem z dnia 15.04.1953 skazany został na karę 7 lat więzienia. Karę tę złagodzono do 4 lat w wyniku poprawy kwalifikacji prawnej czynu przed Najwyższym Sądem Wojskowym w postanowieniu z 26.04.1955. W 1956 roku karę darowano na mocy amnestii. IPN Sz 66/33 (Sr. 86/53).
Materiały stanowią „Skorowidz imienny opracowanych członków band i nielegalnych organizacji” prowadzony w formie alfabetycznej tabeli ze wskazaniem danych osobowych oraz adnotacji o sygnaturze akt. Józef Fijołek jest wymieniony jako osoba, której dotyczyły materiały o sygn. 8790/III. IPN Sz 0012/477 t. 3 (1513/IV).
Materiały stanowią Charakterystyki (faktologie) sporządzone w KWMO w Szczecinie w 1979 roku, dotyczące nielegalnego przechowywania broni palnej w latach 1945-1970 na terenie województw: koszalińskiego i szczecińskiego. Józef Fijołek figuruje w materiałach jako osoba skazana wyrokiem WSR w Szczecinie na karę 7 lat pozbawienia wolności za nielegalne posiadanie broni (w rzeczywistości wyrok dotyczył także przechowywania materiałów o wymowie antykomunistycznej). IPN Sz 008/894 (1506/IV).
Józef Fijołek był rozpracowywany przez Wydz. III KWMO w Szczecinie w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Malkontent" (rej. Sz 14817), prowadzonej w okresie 20.07.1976 - 15.12.1976. Jako powód rozpracowania podano "negatywne komentarze" dot. ustroju PRL i ZSRR. Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 10668/II. Akta o sygn. 10668/II zostały zniszczone. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Józef Fijołek był rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Szczecinie w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Kolportaż" (rej. Sz 31681), prowadzonej w okresie 9.05.1985 - 18.12.1985. Zarejestrowany do sprawy pod numerem Sz 31681 w związku z podejrzeniem o prowadzenie kolportażu ulotek. Sprawę zakończono po przeprowadzeniu rozmowy ostrzegawczej. Akta sprawy zarchiwizowano pod sygn. 16183/II. Akta o sygn. 16183/II zostały zniszczone. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno- ewidencyjnych.
.