Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Władysław
Nazwisko: Wyrwas
Miejsce urodzenia: Ptaki
Data urodzenia: 11-02-1911
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Bronisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Władysław Wyrwas ujawnił się 31.03.1947 przed Komisją Amnestyjną w PUBP w Kolnie. Do organizacji podziemia niepodległościowego Armia Krajowa został zwerbowany w 1941 roku przez Stanisława Milewskiego ps. "Śmiały". AP Białystok sygn.1427/79, Ankieta osoby ujawnionej (DU 5784).
Akta sądowe Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku. Władysław Wyrwas został zatrzymany 22.04.1952 przez oficera śledczego PUBP w Kolnie i tymczasowo aresztowany na mocy postanowienia Wojskowego Prokuratora Rejonowego w Białymstoku. Śledztwo zostało wszczęte 17.05.1952, zakończone 06.06.1952 sformułowaniem aktu oskarżenia. W. Wyrwas został oskarżony o to, że w maju lub czerwcu 1950 roku na terenie swoich zabudowań we wsi Ptaki, gm. Czerwone, pow. Kolno udzielił pomocy członkom grupy podziemia niepodległościowego Hieronima Rogińskiego ps. "Róg" polegającej na dostarczeniu żywności tym osobom. Prokurator Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Białymstoku zatwierdził sporządzony przez oficera śledczego akt oskarżenia i sprawę skierował do Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku. Wyrokiem WSR w Białymstoku z 30.06.1952 (Sr 392/52) W. Wyrwas został uznany winnym tego, o co został oskarżony powyżej i skazany na karę 5 lat pozbawienia wolności. Najwyższy Sąd Wojskowy w Warszawie postanowieniem z 19.08.1952 złagodził orzeczoną karę pozbawienia wolności do lat 3 i powyższy wyrok utrzymał w mocy. WSR w Białymstoku 15.07.1953 wydał postanowienie, na mocy którego zwolnił warunkowo oskarżonego z odbycia pozostałej części kary, która została po raz kolejny złagodzona do 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. W. Wyrwas w okresie od 22.04.1952 do 19.07.1953 przebywał w więzieniu w Białymstoku, Sosnowcu Południowym, a następnie w Kazimierzu, skąd został zwolniony 20.07.1953. Sąd Wojewódzki w Białymstoku postanowieniem z 12.05.1992 (III Ko 644/91) stwierdził nieważność wyroku WSR w Białymstoku z 30.06.1952. IPN Bi 212/4719 (Sr 392/52).
Akta Wydziału "C" KW MO w Białymstoku z lat 1975-1976 zawierają kwestionariusze osobowe pomocników grupy podziemia niepodległościowego Hieronima Rogińskiego ps. "Róg" opisanej w Charakterystyce Nr 6. Kwestionariusz z 16.02.1976 dotyczy Władysława Wyrwasa, pomocnika w/w grupy, który w maju lub czerwcu 1950 udzielił wyżywienia i schronienia w swych zabudowaniach dowódcy grupy H. Rogińskiemu. Aresztowany 22.04.1952 przez PUBP w Kolnie i skazany wyrokiem WSR w Białymstoku z 30.04.1952 na karę 5 lat pozbawienia wolności. IPN Bi 019/3/3 (1/3).
Akta Wydziału "C" KW MO/WUSW w Białymstoku z lat 1974-1988 zawierają kwestionariusze osobowe członków grupy podziemia Armia Krajowa, obwód Łomża, okręg białostocki opisanej w Charakterystyce Nr 93. Kwestionariusz z 08.05.1985 dotyczy Władysława Wyrwasa ps. "Żbik", członka w/w grupy w okresie od września 1944 do września 1945 na terenie powiatu łomżyńskiego. Pełnił funkcję dowódcy patrolu łączności w stopniu kaprala, awansowany 10.07.1945 do stopnia plutonowego. Ujawnił się w PUBP Łomża jako zastępca dowódcy drużyny. IPN Bi 019/123/3 (2/58).
Akta kontrolno-śledcze dotyczące współpracy Władysława Wyrwasa z grupą podziemia niepodległościowego Hieronima Rogińskiego ps. "Róg" zostały zniszczone 30.11.1976 zgodnie z protokołem brakowania akt Nr 53/SB z 07.05.1975 oraz postanowieniem Centralnego Archiwum MSW z 24.10.1975. Materiały o sygn. KSL-11776 zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.