Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wacław
Nazwisko: Żelazny
Miejsce urodzenia: Borkowo Kolno
Data urodzenia: 21-02-1933
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta sądowe Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku. Wacław Żelazny został zatrzymany 20.02.1952 przez oficera śledczego PUBP w Kolnie i tymczasowo aresztowany na mocy postanowienia Wojskowego Prokuratora Rejonowego w Białymstoku. Śledztwo zostało wszczęte 21.02.1952, zakończone 23.04.1952 sformułowaniem aktu oskarżenia. W. Żelazny został oskarżony o to, że w końcu maja 1951 roku na terenie Kolna mając wiarygodną wiadomość o posiadaniu broni palnej przez dezertera wojska polskiego nie powiadomił o tym natychmiast władzy powołanej do ścigania przestępstw. Prokurator Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Białymstoku zatwierdził sporządzony przez oficera śledczego akt oskarżenia i sprawę skierował do Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku. Wyrokiem WSR w Białymstoku z 26.05.1952 (Sr 228/52) Wacław Żelazny został uznany winnym tego, o co został oskarżony powyżej i skazany na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności. Powyższy wyrok WSR w Białymstoku uprawomocnił się z dniem 2.06.1952. Prokurator Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Białymstoku postanowieniem z 11.08.1952 zwolnił warunkowo oskarżonego z odbycia pozostałej części kary. W. Żelazny w okresie od 20.02.1952 do 12.08.1952 przebywał w więzieniu w Białymstoku, skąd został zwolniony 13.08.1952. IPN Bi 212/4579 (Sr 228/52).
Akta Wydziału ,,C’’ KW MO w Białymstoku zawierają kwestionariusze osobowe pomocników grupy podziemia niepodległościowego Hieronima Rogińskiego ps. "Róg" opisanej w kwestionariuszu Nr 6. Kwestionariusz z 13.04.1976 dotyczy Wacława Żelaznego, pomocnika w/w grupy. Aresztowany 20.02.1952 przez PUBP w Kolnie i skazany wyrokiem WSR w Białymstoku z 26.05.1952 na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności. IPN Bi 019/3/3 (1/3).
Akta kontrolno-śledcze dotyczące współpracy Wacława Żelaznego z grupą podziemia niepodległościowego Hieronima Rogińskiego ps. "Róg" zostały zniszczone 30.11.1976 zgodnie z protokołem brakowania akt Nr 53/SB z 07.05.1975 oraz postanowieniem Centralnego Archiwum MSW z 24.10.1975. Materiały o sygn. KSL-10870 zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.