Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marian Michał
Nazwisko: Jop
Miejsce urodzenia: Stary Sącz
Data urodzenia: 10-01-1951
Imię ojca: Leon
Imię matki: Kunegunda
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Wydział Śledczy KWMO w Nowym Sączu, dotyczące Mariana Jopa i innych, podejrzanych o inspirowanie i udział w akcji protestacyjnej 14.12.1981 w Sądeckich Zakładach Elektro-Węglowych "SZEW" oraz przedstawienie żądania zwolnienia internowanych pracowników tych zakładów. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu wydał 18.12.1981 postanowienie o umorzeniu postępowania z uwagi na nieustalenie bezpośredniego inspiratora strajku. Materiały złożono 25.05.1983 w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Nowym Sączu pod sygn. 288/III-gr. IPN Kr 037/285 (288/III-gr.).
Marian Jop został zarejestrowany 27.12.1981 pod numerem rejestracyjnym NS 6270 przez Wydział V KWMO w Nowym Sączu. Rozpracowywany w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) o tym samym numerze rejestracyjnym, prowadzonym w okresie od 25.12.1981 do 16.11.1982. Został objęty kontrolą operacyjną jako były członek Komitetu Założycielskiego oraz były członek Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Sądeckich Zakładach Elektro-Węglowych "SZEW". W ramach akcji "Klon" z w/w przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą. Odmówił podpisania oświadczenia o lojalności. Materiały KE złożono 16.06.1984 w Archiwum Sekcji "C" Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW w Nowym Sączu pod sygn. 1613/II. IPN Kr 033/564 (1613/II).
.