Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mirosław
Nazwisko: Ostromęcki
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 17-12-1914
Imię ojca: Michał
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Mirosław Ostromęcki (ur. w grudniu 1914), w latach 1939-1945 był żołnierzem Organizacji Wojskowej Związek Jaszczurczy i Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ), od 1943 roku szefem Biura Informacji w Komendzie Głównej NSZ i naczelnym redaktorem głównego pisma NSZ - „Szaniec”. Używał pseudonimów „Majewski”, „Mirski”, „Orski”. Od stycznia 1945 był inspektorem KG NSZ na okręgi: białostocki, lubelski, siedlecki i warszawski i członkiem Rady Inspektorów przy Komendancie Głównym NSZ. Por. Mirosław Ostromęcki pseud. "Mirski" został aresztowany przez UB dn. 1 października 1945 w konspiracyjnym mieszkaniu w Warszawie na Kolonii Staszica. Był przetrzymywany w więzieniu śledczym na Pradze przy ul. 11 Listopada, a następnie w więzieniu mokotowskim. 28 października 1946 został skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie na karę śmierci, utratę praw publicznych na zawsze i konfiskatę mienia. W grudniu 1946 karę śmierci zamieniono mu na dożywotnie więzienie, następnie w wyniku amnestii 1947 roku na 15 lat więzienia. Od 11 stycznia 1949 Mirosław Ostromęcki był więziony we Wronkach. W tzw. kartotece skazanych zanotowano, że ww. został „warunkowo” zwolniony z więzienia we Wronkach dn. 22 marca 1955. W latach 1955-1967 był inwigilowany przez UB / SB we Wrocławiu jako „figurant” sprawy ewidencyjno-obserwacyjnej/ agenturalnej obserwacji na grupę krypt. "Targowica". W kartotece KW MO we Wrocławiu zapisano, iż sprawa krypt. "Targowica" była prowadzona przez UB z Wydz. III WUBP i SB z Wydz. III KW MO we Wrocławiu "na byłych działaczy SN i ONR", w tym na Mirosława Ostromęckiego - dawnego "funkcjonariusza KG NSZ do spraw wywiadu antykomunistycznego". W kartotece Biura "C" MBP/ MSW zanotowano, iż Mirosław Ostromęcki to dawny "członek Komitetu Wykonawczego Organizacji Polskiej" (OP - tajnego grona kilkudziesięciu działaczy SN i ONR, którzy w latach 1939-1947 nadzorowali działalność Związku Jaszczurczego, NOW, NSZ i innych organizacji narodowo-niepodległościowych). Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Mirosław Ostromęcki pseud. „Mirski” figuruje jako "oskarżony" i "skazany" wraz z kilkunastoma innymi żołnierzami i współpracownikami Narodowych Sił Zbrojnych w aktach kontrolno-śledczych UB z WUBP i KW MO w Warszawie z lat 1945-1977. Akta te dot. "przynależności" ww. osób do Narodowych Sił Zbrojnych i ich niepodległościowej działalności w latach 1942-1946. Zawierają między innymi materiały dochodzeniowe UB, protokoły przesłuchań osób "podejrzanych" i świadków (w tym kilka protokołów przesłuchań i kilka "wyciągów z zeznań" Mirosława Ostromęckiego z października 1945), korespondencje, notatki, meldunki i raporty kilku jednostek UB i MO oraz doniesienia kilku tajnych informatorów UB. IPN BU 0259/15 t. 1-3 (399/III).
Kpt. Mirosław Ostromęcki pseud. „Mirski” figuruje wraz z dziesięcioma innymi żołnierzami i współpracownikami Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ) w obszernych aktach sądowych Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie z lat 1945-1964. Byli oni oskarżeni o "przynależność" do oddziałów i komend NSZ działających na terenie województwa białostockiego i województwa warszawskiego, o "używanie podrobionych dokumentów, opracowywanie napadu na kasę Dworca Wschodniego i kasę Dworca Zachodniego w Warszawie", a także o "uchylanie się od służby wojskowej, posiadanie broni bez zezwolenia", o przynależność do Brygady Świętokrzyskiej NSZ i "nie poinformowanie władz o mieszkaniu kontaktowym NSZ w Warszawie". Głównym oskarżonym był kpt. Mirosław Ostromęcki. Dnia 28 października 1946 został on skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie na karę śmierci, utratę praw publicznych na zawsze i konfiskatę mienia. W grudniu 1946 tę karę śmierci władze PRL zamieniły na dożywotnie więzienie, następnie w wyniku amnestii 1947 roku zmieniono ją na 15 lat więzienia. PN BU 1021/16 t. 1-7 (Sr. 78/47), IPN BU 505/2.
Mirosław Ostromęcki pseud. „Mirski” figuruje jako "osoba przechodząca w sprawie" wraz z kilkunastoma innymi żołnierzami i współpracownikami Narodowych Sił Zbrojnych w aktach Departamentu III MBP i Wydz. III UBP Warszawa z lat 1946-1964 zatytułowanych "Materiały ustaleniowe dotyczące byłych członków NSZ". Akta te zawierają między innymi materiały dochodzeniowe UB, protokoły przesłuchań, notatki, korespondencje, meldunki i raporty kilku jednostek UB oraz doniesienia kilku tajnych informatorów UB. IPN BU 00231/234 t. 9-10 (1174/IV, 1174/d/5).
Mirosław Ostromęcki pseud. „Mirski” występuje jako "osoba przechodząca w sprawie" wraz z kilkudziesięcioma innymi byłymi żołnierzami i współpracownikami Narodowych Sił Zbrojnych w materiałach operacyjnych i śledczych Departamentu III MBP z lat 1945-1952 zarejestrowanych pod numerem 155/1956 jako Teczka obiektowo-zagadnieniowa kryptonim "Brygada". Te obszerne materiały operacyjne i śledcze UB dot. środowiska byłych żołnierzy i członków Narodowych Sił Zbrojnych, Narodowej Organizacji Wojskowej, organizacji Miecz i Pług, Stronnictwa Narodowego i Obozu Narodowo-Radykalnego (ONR) z lat 1939-1946. IPN BU 00231/274 t. 2 (1288/IV t. 2).
Mirosław Ostromęcki pseud. „Mirski” figuruje wraz z siedmioma innymi byłymi żołnierzami i współpracownikami Narodowych Sił Zbrojnych w materiałach operacyjnych i śledczych MBP, UB z WUBP i SB z KW MO we Wrocławiu z lat 1956-1967 zarejestrowanych pod numerem 1632/1956 jako Sprawa ewidencyjno-obserwacyjna/ Sprawa agenturalnej obserwacji na grupę/ Sprawa operacyjnej obserwacji kryptonim "Targowica". Te materiały operacyjne dot. byłych żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych i działaczy innych organizacji, w tym Stronnictwa Narodowego - podejrzewanych przez UB / SB o "wrogi stosunek do ustroju PRL". Głównym figurantem tej inwigilacji UB i SB był Mirosław Ostromęcki - były oficer Komendy Głównej NSZ w 1945 roku i członek kierownictwa tajnej Organizacji Polskiej. Zanotowano także, iż sprawa krypt. "Targowica" była prowadzona przez UB z Wydz. III WUBP i SB z Wydz. III KW MO we Wrocławiu "na byłych działaczy SN i ONR", w tym na Mirosława Ostromęckiego - dawnego "funkcjonariusza KG NSZ do spraw wywiadu antykomunistycznego". Materiały tej sprawy połączono w latach 1960-ch z aktami sprawy krypt. "Zagubiony", w której Mirosław Ostromęcki i jeszcze jedna osoba "przechodzą jako figuranci". Sprawa ta nie dotyczyła jednak działalności tych "figurantów" w NSZ czy innych organizacjach antykomunistycznych. IPN Wr 024/8145 (98609/II) t. 1-3.
Mirosław Ostromęcki figuruje jako "skazany" wraz z kilkoma tysiącami innych osób w aktach więziennych Centralnego Więzienia nr 1 Warszawa-Mokotów zatytułowanych "Księga główna więźniów śledczych 1945-1947 rok". W tych aktach zanotowano między innymi, iż Mirosław Ostromęcki został osadzony w tym więzieniu w dniu 27.08.1947 i następnie został przeniesiony do więzienia we Wronkach w dniu 11 stycznia 1949. IPN GK 921/24 (32/8).
.