Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Heinz
Miejsce urodzenia: Gorzejowa
Data urodzenia: 02-04-1934
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa wszczętego postanowieniem WUBP w Rzeszowie z dnia 02.10.1952 przeciwko Józefowi Heinzowi. Ww. podejrzany był o przynależność (od sierpnia 1950 do października 1952) do "kontrrewolucyjnej " organizacji pn. Żołnierze Wolnej Polski, posiadanie broni oraz amunicji bez zezwolenia a także planowanie działań, w celu zdobycia broni na rzecz organizacji. Akt oskarżenia w jego sprawie sformułowano 25.02.1953. IPN Rz 050/1931 (5415/III).
Akta sądowe dot. Józefa Heinza. W dniu 02.10.1952 WUBP w Rzeszowie wydało postanowienie o tymczasowym aresztowaniu ww. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dnia 19.03.1952 skazany został na 12 lat pozbawienia wolności, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 2 lata oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Państwa. Przekazany do więzienia na Zamku w Rzeszowie, a w lutym następnego roku do Więzienia w Rawiczu. W dniu 01.06.1955 Zgromadzenie Sędziów Najwyższego Sądu Wojskowego zmniejszyło ww. karę więzienia do lat 7. Od sierpnia 1955 zasądzony wyrok J. Heinz odbywał w Więzieniu w Sosnowcu, a następnie w Ośrodku Pracy Więźniów w Knurowie. W dniu 15.09.1956 postanowieniem o zastosowaniu amnestii ponownie złagodzono karę więzienia o połowę tj z 7 lat do 3 i pół roku, którą to J. Heinz do tego czasu odbył (postanowieniem Sądu Wojewódzkiego z dniem 27.04.1956 zwolniony został warunkowo) oraz skrócono utratę praw publicznych i obywatelskich do 1 roku. IPN Rz 107/1430 (Sr. 78/52).
Ww. występuje w Repertorium Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie prowadzonym za rok 1952 oraz Repertorium wykonania kar (Księga prowadzona w okresie od 02.01.1953 do 18.06.1953) . IPN Rz 65/13, IPN Rz 65/25 t. 2.
Józef Heinz widnieje aktach ewidencyjnych Centralnego Więzienia w Rawiczu, tj. w Skorowidzach więźniów za lata: 1951-1954, 1951-1956 i 1951-1957 oraz Księdze głównej więźniów z lat 1954-1955. IPN Po 3/50, IPN Po 3/52, IPN Po 3/53, IPN Po 3/40.
Akta śledcze prowadzone od 04.10.1952 do 23.01.1953 przez Wydział Śledczy WUBP w Rzeszowie przeciwko osobie trzeciej (członek organizacji Żołnierze Wolnej Polski). Józef Heinz wymieniany jest w protokołach przesłuchań jako jeden z członków ugrupowania. IPN Rz 03/15 (5167/III).
Akta sądowe prowadzone od 01.10.1952 do 30.07.1953 przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie przeciwko członkom organizacji Żołnierze Wolnej Polski (ŻWP). Józef Heinz występuje jako jeden z nich m.in. brał udział w pozyskaniu broni i amunicji na rzecz organizacji. IPN Rz 107/1467 (Sr. 217/53) t. 1.
Charakterystyka Nr 40 organizacji młodzieżowej pod nazwą - Żołnierze Wolnej Polski (ŻWP) działającej w okresie od 1949 do 26.06.1953 na terenie pow. dębickiego i jasielskiego. Organizacja zamierzała przygotować społeczeństwo do walki z ówczesnym ustrojem politycznym Polski. Celem członków organizacji było również przenikanie do instytucji państwowych, gospodarczych i zbieranie informacji oraz w dalszym etapie gromadzenie broni. Materiały zawierają: opis organizacji, kwestionariusze osobowe członków i pomocników, w tym charakterystykę Józefa Heinza. Ww. należał do organizacji w latach 1950-53 w powiecie dębickim, posiadał bez zezwolenia broń. Dokumentacja została opracowana przez Wydział "C" KW MO w Rzeszowie w roku 1978. IPN Rz 05/60 (CHF-40).
.