Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz
Nazwisko: Fink
Miejsce urodzenia: Strzałków
Data urodzenia: 24-09-1931
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Tadeusz Fink występuje w materiałach kontrolno-śledczych jako jeden z członków organizacji młodzieżowej pn. "Orlęta" na terenie pow. łańcuckiego. W ramach akcji likwidacyjnej "nielegalnego" związku został przez funkcjonariuszy bezpieczeństwa aresztowany. Sprawę prowadził WUBP/WUdsBP w Rzeszowie w okresie 06.10.1949 - 18.01.1956. Materiały prowadzone w sprawie Tadeusza Finka złożono do archiwum do nru 7175, natomiast materiały sprawy kontrolno-śledczej założonej na grupę działaczy w ramach organizacji "Orlęta" pod sygn. 17646/III (18.01.1956). Wszystkie powyższe akta ostatecznie skomasowano i oznaczono sygnaturą 1692/III (11.10.1967). IPN Rz 03/6 (1692/III).
Akta prokuratorskiego nadzoru. W dniu 10.10.1949 Wojskowa Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie wydała postanowienie o zatrzymaniu Tadeusza Finka w związku z podejrzeniem o działalność w nielegalnej organizacji. Aktem z 1949 roku oskarżono ww. o to, że od lutego do października 1949 roku należał do związku pn. "Orlęta". 13.12.1949 osadzony w więzieniu w Rzeszowie. Sprawę skierowano do sądu. IPN Rz 108/5384 (Pr.II-742/49).
Akta sprawy p-ko Tadeuszowi Finkowi, prowadzonej przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie w okresie 07.10.1949 - 30.06.1951. W dniu 10.12.1949 postawiony w stan oskarżenia. Wyrokiem z 4.01.1950 skazany na rok pozbawienia wolności za nieujawnienie organom bezpieczeństwa państwa informacji o istnieniu nielegalnej organizacji zmierzającej do "zmiany przemocą ustroju Państwa Polskiego". Przebywający w czasie toczenia się sprawy w miejscowym więzieniu T. Fink w dniu 23.02.1950 przeniesiony został do więzienia w Rawiczu. Zwolniony 07.10.1950. IPN Rz 25/2235 (Sr. 13/50).
Ww. wfiguruje w Księdze kontrolnej Biura Ewidencji za lata 1946-1954, Terminarzu spraw z lat 1946-1954 oraz Repertorium spraw śledczych za lata 1947-1954 PUBP w Łańcucie jako aresztant (08.10.1949). 13.12.1949 skierowany do więzienia na zamku w Rzeszowie. IPN Rz 50/38 (210), IPN Rz 50/39 (211), IPN Rz 50/79 (214).
Tadeusz Fink występuje Repertorium Pr II Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie - Księdze prowadzonej w okresie od 03.01.1949 do 10.03.1950. IPN Rz 65/7.
Zapisy dot. ww. znajdują się w aktach ewidencyjnych Centralnego Więzienia w Rawiczu: Księdze głównej więźniów karnych 1948-1950, Skorowidzu więźniów za lata 1945-1950, 1945-1951 i 1949-1951 oraz Skorowidzu więźniów wojskowych 1945-1950. IPN Po 3/36, IPN Po 3/42, IPN Po 3/43, IPN Po 3/45, IPN Po 3/96.
Charakterystyka faktologii Nr 19 dot. organizacji młodzieżowej pod nazwą "Orlęta" działającej w latach 1946-1951 na terenie pow. Nisko, Łańcut, Tarnobrzeg, Krosno, Biłgoraj. Celem organizacji była walka z ówczesnym ustrojem poprzez drukowanie pism antykomunistycznych oraz działania wymierzone w komunistycznych działaczy. Ww. utrzymywał kontakty z członkami organizacji oraz czytał nielegalną prasę. IPN Rz 05/37 (CHF-19).
.