Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz
Nazwisko: Dechnik
Miejsce urodzenia: Kustrawa
Data urodzenia: 20-02-1929
Imię ojca: Michał
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze prowadzone m.in. na osobę Kazimierza Dechnika przez WUBP Rzeszowie oraz łańcucki PUBP w okresie od 06.10.1949. Śledztwo dotyczyło młodzieżowej organizacji niepodległościowej "Orlęta". K. Dechnik był jednym z założycieli organizacji, używał ps. „Ryś”, „Żbik” - pełnił w niej funkcję dowódcy placówki w Rudniku, werbował również nowych członków w jej szeregi. Akta sprawy złożono w dniu 10.03.1950 w archiwum do nr 7101, a następnie przerejestrowano do sygn. 16923/III (w dniu 11.10.1967). IPN Rz 03/6 t. 1-5, 8, 10-11 (16923/III).
Akta w sprawie m.in. Kazimierza Dechnika prowadzone przez Wojskową Prokuraturę Rejonową (WPR) w Rzeszowie od 18.10.1949 do 14.05.1956. W dniu 16.11.1949 prokuratura wydała postanowienie o tymczasowym aresztowaniu K. Dechnika oskarżonego o przynależność do nielegalnej organizacji młodzieżowej o nazwie "Orlęta" na terenie Rudnika (powiat niżański) i Bobrówek (pow. mrągowski). Pełnił w niej funkcję członka Sztabu Organizacyjnego Głównej Komendy występując pod ps. "Ryś". W/w postawiono również zarzut nakłaniania członków organizacji do działań skierowanych przeciwko funkcjonariuszom MO oraz przedstawicielom lokalnego aparatu władzy administracyjno-państwowej, w wyniku których pozyskano na rzecz organizacji 2 maszyny do pisania. IPN Rz 108/5324 (Pr.II-651/49).
Akta sądowe prowadzone przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie m.in w sprawie K. Dechnika. Wyrokiem z dnia 21.09.1950, za przynależność do organizacji "Orlęta" w okresie od maja 1947 do czerwca 1948, skazany został na karę 8 lat pozbawienia wolności, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 3 lat oraz przepadek całego mienia na rzecz Skarbu Państwa. Na mocy postanowienia (z dnia 18.03.1954 ) o zastosowaniu amnestii kare więzienia złagodzono do lat 5, utrzymując jednocześnie pozostałe kary. Sprawę prowadzono w okresie 12.10.1949-21.02.1959. IPN Rz 107/1098 (Sr. 338/50).
Zapisy dot. Kazimierza Dechnika znajdują się w aktach ewidencyjnych Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie, tj.: Repertorium - Księdze prowadzonej w okresie od 03.01.1949 do 10.03.1950, Repertorium wykonania kar za rok 1950, Wykazie osób aresztowanych w latach 1948-1949 oraz w roku 1950. IPN Rz 65/7, IPN Rz 65/22, IPN Rz 65/55, IPN Rz 65/56.
Ww. jako osadzony figuruje w: Księdze głównej II więźniów karnych za lata 1949-1950, Księdze głównej więźniów prowadzonej za okres 1951-1952, Skorowidzu więźniów z lat 1945-1950, Skorowidzu do księgi więźniów za okres lat 1951-1953, Skorowidzu więźniów na oddziały prowadzonym od roku 195 do 1953 oraz Głównym skorowidzu więźniów na oddziały za lata 1953-1954 Centralnego Więzienia we Wronkach. Kazimierz Dechnik został aresztowany w listopadzie 1949, a następnie osadzony w w Więzieniu w Rzeszowie (31.03.1950). Do Centralnego Więzienia we Wronkach został przetransportowany w dniu 29.11.1950 gdzie odbywał karę do czasu warunkowego zwolnienia w dniu 19.08.1954. IPN Po 3/62, IPN Po 3/63, IPN Po 3/69, IPN Po 3/70, IPN Po 3/71, IPN Po 3/72, karta DW-68 z kartoteki skazanych MSW.
Akta operacyjne PUBP w Mragowie (materiały szczątkowe) dot. K. Dechnika skazanego w dniu 21.09.1950 przez WSR w Rzeszowie, warunkowo zwolnionego z więzienia z dniem 19.08.1954. Dokumentacja zawiera pismo (szczegółową charakterystykę K. Dechnika) Centralnego Więzienia we Wronkach z dnia 19.08.1954 skierowane do PUBP w Mrągowie na teren działania którego miał się udać w/w po zwolnieniu z więzienia. Materiały zarchiwizowano pod sygn. 6293/II. IPN Bi 0089/1088/J (1094/2) mikrofilm.
Charakterystyka faktologii Nr 19 organizacji młodzieżowej pod nazwą "Orlęta" działającej w latach 1946-1951 na terenie powiatów: Nisko, Łańcut, Tarnobrzeg, Krosno i Biłgoraj. Celem organizacji była walka z ówczesnym ustrojem realizowana poprzez poprzez drukowanie pism antykomunistycznych oraz działania wymierzone w komunistycznych aktywistów. Ww. był członkiem organizacji od maja 1947 do czerwca 1948 na terenie Rudnika w powiecie niżańskim i jednym z jej założycieli. Ponadto pełnił funkcje komendanta placówki o kryt. "Zbaraż" oraz był członkiem komendy głównej tej organizacji. Został aresztowany w dniu 05.11.1949, a a następnie wyrokiem WSR w Rzeszowie z dnia 21.09.1950 skazany na 8 lat pozbawienia wolności. Zwolniony warunkowo 19.08.1954. IPN Rz 0172/20/J (CHF-19) mikrofilm.
.