Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-12-2021 09:17

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Michał
Nazwisko: Czarnota
Miejsce urodzenia: Łańcut
Data urodzenia: 28-09-1928
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta prokuratorskie m.in w sprawie Michała Czarnoty. W dniu 19.12.1949 w sprawie ww. Wojskowa Prokuratura Rejonowa wydała postanowienie o tymczasowym aresztowaniu. Aktem z dnia 20.02.1950 oskarżony o to, że w okresie od grudnia 1947 do dnia aresztowania tj. 13.12.1949 należał do nielegalnej organizacji pn. "Orlęta" na terenie Łańcuta i Krakowa. Organizacja miała dążyć do tego by "przemocą zmienić ustrój Państwa Polskiego", Michał Czarnota miał pełnić w niej funkcję zastępcy komendanta placówki i posługiwać się pseudonimem "Centurion". W dniu 24.03.1950 został osadzony w więzieniu w Rzeszowie. IPN Rz 108/5400 (Pr.II-764/49).
Akta sprawy sądowej przeciwko członkom organizacji pn. "Orlęta", m.in. Michałowi Czarnocie. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dnia 23.03.1950 skazany za powyższe na 5 lat pozbawienia wolności, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 2 lata oraz przepadek całego mienia na rzecz Skarbu Państwa. Postanowieniem WSR w Rzeszowie zwolniony warunkowo (13.12.1953) z odbywania kary więzienia. IPN Rz 25/2289 (Sr.128/50).
Ww. występuje w Księdze kontrolnej Biura Ewidencji za lata 1946-1954, Terminarzu spraw z lat 1946-1954 oraz w Repertorium spraw śledczych za lata 1947-1954 PUBP w Łańcucie. IPN Rz 50/38 (210), IPN Rz 50/39 (211), IPN Rz 50/79 (214).
Zapisy dot. Michała Czarnoty znajdują się w aktach ewidencyjnych Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie, tj.: Repertorium Pr II - Księdze prowadzonej w okresie od 03.01.1949 do 10.03.1950, Repertorium wykonania kar (Repertorium "W") za rok 1950, Wykazie osób aresztowanych w latach 1948-1949 oraz w 1950 roku. Aresztowany 04.12.1950 przez funkcjonariuszy PUBP w Łańcucie i osadzony kolejno w więzieniu: w Rzeszowie, Wronkach Potulicach i Piechcinie. IPN Rz 65/7, IPN Rz 65/22, IPN Rz 65/55, IPN Rz 65/56.
Czarnota Michał figuruje w spisach zdawczo-odbiorcze materiałów archiwalnych Okręgowego Zarządu Zakładów Karnych w Bydgoszczy przekazanych do Archiwum Państwowego w Bydgoszczy oraz KW MO w Bydgoszczy za lata 1945-1964. IPN By 40/10.
Ww. figuruje w Księdze głównej II więźniów karnych 1949-1950 CW we Wronkach, Księdze głównej więźniów 1951-1952 CW we Wronkach, Skorowidzu więźniów Więzienia we Wronkach 1945-1950 oraz Skorowidzu do księgi więźniów CW we Wronkach 1951-1953. IPN Po 3/62, IPN Po 3/63, IPN Po 3/69, IPN Po 3/70.
Charakterystyka faktologii Nr 19 organizacji młodzieżowej pod nazwą "Orlęta" działającej w latach 1946-1951 na terenie pow. Nisko, Łańcut, Tarnobrzeg, Krosno, Biłgoraj. Celem organizacji była walka z ówczesnym ustrojem poprzez drukowanie pism antykomunistycznych, ostrzeganie i podejmowanie działań skierowanych przeciwko działaczom komunistycznym. Ww. jako członek organizacji, działając na terenie Łańcuta i Krakowa od grudnia 1947 do września 1949 posługiwał się pseudonimami "Zorza" i "Centurion". IPN Rz 05/37 (CHF-19).
.