Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Michał Jan
Nazwisko: Stręk
Miejsce urodzenia: Szczecin
Data urodzenia: 23-06-1947
Imię ojca: Adam
Imię matki: Elżbieta
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania prowadzone na Michała Stręka przez Wydział V KW MO Rzeszowie w okresie 29.08.1982 - 11.09.1982. Internowany na wniosek Wydział V KW MO Rzeszów w związku z podejrzeniem, iż „prowadząc działalność wrogą w stosunku do PRL, nawoływać będzie do nieposłuszeństwa prawnym rozporządzeniom organów państwowych”. IPN Rz 052/829 (7772/III).
Akta internowanego Michała Stręka osadzonego w Ośrodku Odosobnienia (OO) w Uhercach z powodu działalności w NSZZ „Solidarność” prowadzone w okresie internowania tj. od 29.08.1982 do 11.09.1982. IPN Rz 57/348, IPN Rz 57/496, IPN Rz 57/497.
Zarejestrowany 10.05.1982 pod nr. Rz 17631 i rozpracowywany operacyjnie w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Opór” (nr rej. sprawy Rz 16228) jako „członek kierownictwa RKW NSZZ >S< w Rzeszowie odpowiedzialny za kanały przerzutu nielegalnych wydawnictw od innych struktur >S<”. Sprawa dotyczyła rozpracowania RKW NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie i prowadzona była przez Wydział V KW MO/WUSW Rzeszów od 10.02.1982 do 05.02.1990. IPN Rz 00163/13 t. 1, 3, 4 (18344/II).
Ww. występuje (22.05.1989) w aktach Sprawy Obiektowej (SO) krypt. „Azymut” (nr rej. 26773) jako jedna z osób uczestniczących w spotkaniu Rzeszowskiego Komitetu Obywatelskiego (RKO) NSZZ „Solidarność” w jego biurze mieszczącym się w rzeszowskim Kościele Farnym. Sprawę prowadził Wydział V WUSW Rzeszów w okresie 10.08.1989 - 25.01.1990. Celem jej założenia było rozpracowanie zakładowych organizacji związkowych. IPN Rz 053/30 (294/IV) t. 2.
Materiały ewidencyjne Wydziału Paszportów WUSW Rzeszów dot. Michała Stręka zawierające informację o zastrzeżeniu wyjazdów za granicę o nrze Rz-198/2/88, obejmujące wszystkie kraje świata (WKŚ), wniesione w dniu 19.12.1988 z powodu aktywnej działalności ww. w NSZZ „Solidarność”. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
.