Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisława Aniela
Nazwisko: Wadlewska
Nazwisko rodowe: Szmydt
Miejsce urodzenia: Janowo
Data urodzenia: 08-05-1935
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Wacław
Imię matki: Honorata
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Stanisław Wadlewska (wówczas Szmydt) była objęta śledztwem prowadzonym od 18.01.1953 do 13.06.1953 przez Wydz. Śledczy WUBP w Gdańsku w sprawie udzielenia pomocy osobie podejrzanej o szpiegostwo na rzecz USA. Zatrzymana 18.01.1953. Akta złożono do archiwum pod sygn. K-1735. Akta o sygn. K-1735 zniszczono za protokołem brakowania nr 1/88. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta prokuratorskie (Pr. II-9/53) w sprawie prowadzonej przeciwko Stanisławie Szmydt i innym od 15.06.1953 do 11.08.1953 przez Wojskową Prokuraturę Rejonową w Gdańsku, oskarżonym o to, że latem 1952 na terenie Elbląga i Sieradza współpracowali z agentem wywiadu amerykańskiego. S. Szmydt została zatrzymana 18.01.1953 przez WUBP w Gdańsku. Tymczasowo aresztowana 20.01.1953 i osadzona w Zakładzie Karno-Śledczym w Gdańsku. Śledztwo prowadzone od 20.01.1953 do 13.06.1953 przez Wydz. Śledczy WUBP w Gdańsku zostało przekazane 15.06.1953 Wojskowej Prokuraturze Rejonowej w Gdańsku. Sprawa dot. ww. została połączona ze sprawa karną Pr. II-74/53 dnia 11.08.1953. Oskarżona aktem sporządzonym 11.08.1953 o to , że: "od maja 1952 do chwili aresztowania jako urzędnik państwowy wyraziła zgodę na współpracę szpiegowską, zobowiązując się do dostarczania wiadomości stanowiących tajemnicę państwową i wojskową”. IPN Gd 538/472-473.
Akta nadzoru w sprawie dot. S. Szmydt prowadzone od 2.10.1953 do 7.10.1953 przez Wojskową Prokuraturę Rejonową w Olsztynie. Postanowieniem Najwyższego Sądu Wojskowego w Warszawie 15.09.1953 sprawa została przekazana Wojskowemu Sądowi Rejonowemu w Olsztynie. Wyrokiem WSR w Olsztynie (Sr. 211/53) z 30.10.1953 została skazana za to, że latem 1952 w Elblągu zgodziła się współpracować z agentem wywiadu amerykańskiego, gromadząc informacje i dokumenty stanowiące tajemnicę państwową. Skazana na karę łączną 5 lat pozbawienia wolności i utraty praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 4 lat oraz przepadek całego mienia na rzecz Skarbu Państwa. Na mocy postanowienia Najwyższego Sądu Wojskowego w Warszawie (332/53) z 8.08.1953 karę łączną złagodzono do 4 lat pozbawienia wolności. Postanowieniem Prokuratora Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy (Cp. 9¬/53/0) z 03.05.1956 o zastosowaniu amnestii ww. darowano resztę odbywanej kary. Orzeczoną karę kolejno odbywała w więzieniach w Gdańsku, Bojanowie, Grudziądzu, Fordonie. IPN Bi 396/295.
Akta w sprawie unieważnienia wyroku sądowego oraz o odszkodowanie i zadośćuczynienie prowadzone od 10.09.1991 do 4.06.1993 przez Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy (Cs Un 178/92). Sąd 8.04.1992 uznał za nieważny wyrok Wojskowego Sądu Rejonowego w Olsztynie (Sr. 211/53) z 30.10.1953, postanowienie Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy (Sr 70/54) z 09.02.1956 o przekazaniu prośby skazanej S. Szmydt do Rady Państwa PRL z wnioskiem o darowanie jej reszty kary oraz postanowienie Prokuratora Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy (Cp. 9253/0) z 03.05.1956 o zastosowaniu amnestii z uwagi na działalność Stanisławy Wadlewskiej na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy (Żo un 87/92) 11.06.1992 przyznał odszkodowanie za niesłuszne skazanie ww. wyrokiem WSR w Olsztynie ( Sr. 211/53) z 30.10.1953. IPN By 52/31, IPN By 311/15.
Charakterystyka nr 104 dot. organizacji "Mazurskich Sił Wyzwoleńczych” działającej od 10.11.1950 do stycznia 1952 na terenie pow. mrągowskiego, giżyckiego, kętrzyńskiego i piskiego. Celem organizacji była m.in. walka z administracją i ustrojem PRL oraz przyłączenie Mazur do Niemiec Zachodnich. Organizacja składała się z 18 członków i 22 współpracowników. Grupa dokonała 2 akcji na członka ORMO i Przewodniczącego Gromadzkiej Rady Narodowej (GRN), 2 akcji na Agencję Poczty w Baranowie i ambulans pocztowy na stacji PKP Kosewo. Stanisława Szmydt figuruje jako osoba przechodząca w materiałach, zbierała informacje dla założyciela i dowódcy organizacji, aresztowana przez WUBP w Gdańsku w styczniu 1953. Akta złożono w archiwum pod sygn. 786/IV. IPN Bi 065/107 (786/IV).
.