Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan Józef
Nazwisko: Dec
Miejsce urodzenia: Lipiny Górne
Data urodzenia: 18-03-1922
Imię ojca: Adam
Imię matki: Agnieszka
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Ewidencyjno-Operacyjna założona i prowadzona od 19.08.1957 przez Referat ds. Bezpieczeństwa KPMO w Lubaczowie dot. Jana Deca - byłego członka Oddziału "Ojca Jana" oraz ugrupowania o proweniencji NSZ i NOW o ps. "Wróbel". Wymieniony ujawnił się przed organami bezpieczeństwa (w Lublinie) na początku roku 1945, oddał wówczas w PUBP w Biłgoraju posiadaną broń. W dniu 14.04.1945 został aresztowany i osadzony w areszcie (PUBP Biłgoraj). Zdołał z niego zbiec w nocy z 7 na 8 maja 1945. Ukrywał się do sierpniu 1946, powrócił wówczas na teren woj. lubelskiego i wstąpił do ugrupowania pod dowództwem "Wołyniaka". W czasie amnestii w 1947 roku ujawnił się ponownie w PUBP w Biłgoraju utrzymując jednak dawne kontakty. W roku 1950 w obawie przed aresztowaniem zaczął się ukrywać zabierając ze sobą broń. W dniu 05.05.1956 ponownie ujawnił się w UB w Biłgoraju oddając posiadaną broń, amunicję i dwa granaty. Rozpoczął pracę w PGR Ruda Różaniecka. Prowadzona obserwacja spowodowana była obawą władz przed ponownym podjęciem przez Jan Deca "wrogiej" działalności. Po stwierdzeniu, że w/w takowej nie podejmuje sprawę zakończono w dni 29.08.1958, a materiały sprawy złożono w archiwum. Z dokumentów znajdujących się w aktach wynika, iż względem w/w w okresie od 03.08.1955 do 13.06.1956 prowadzona była przez PUdsBP w Biłgoraju sprawa agenturalno-poszukiwawcza o nr 34/55. Podobne informacje zamieszczone są na karcie E-14 z KOI MSW i E-14 z KOI WUSW Rzeszów. IPN Rz 043/284.
Materiały sprawy obiektowej kryptonim "Gazownia" prowadzonej w latach 1949-1965 przez PUBP w Biłgoraju na członków powojennego podziemia niepodległościowego (oddział NSZ działający na terenie powiatu biłgorajskiego). Celem prowadzonej sprawy była likwidacja oddziału zbrojnego, którego jednym z członków był Jan Dec. Wcześniej należał do AK (za co w kwietniu 1945 został aresztowany przez PUBP w Biłgoraju), dwukrotnie ujawniał się przed organami bezpieczeństwa nie zaprzestając równocześnie dalszej działalności i nie zrywając konspiracyjnych kontaktów. Do 1956 roku ukrywał się przed władzami bezpieczeństwa. Wśród materiałów znajdują się dokumenty wytworzone przez powiatowe struktury służby bezpieczeństwa z Janowa Lubelskiego i Lublina. IPN Lu 08/30 t. 1-2 (0/30).
Teczka informatora/tajnego współpracownika o ps. "Szary" (były członek organizacji NSZ ) prowadzonego w latach 1949-1984 przez organy bezpieczeństwa w Lublinie. Jan Dec wymieniony jest m.in. w protokole przesłuchania innej osoby (członka organizacji niepodległościowej) oraz w donosach sporządzanych przesz "Szarego" jako jeden z członków organizacji NSZ, ukrywający się przed UB, utrzymujący kontakty z TW. IPN Lu 0024/1800 (12292/I) t.1-4.
Z zapisów kartoteczno-ewidencyjnych wynika, iż w okresie od 30.09.1956 do 28.06.1966 Wydział III WUdsBP, a następnie KW MO w Lublinie prowadziło względem wymienionego sprawę operacyjną w związku z jego wcześniejszą działalnością antykomunistyczną (AK, NSZ, nielegalne posiadanie broni) oraz utrzymywane nadal kontakty z byłymi dowódcami podziemia niepodległościowego. Materiały złożono w archiwum do nr 716/II, a następnie zniszczono w roku 1989 w WUSW Lublin. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Z informacji zamieszczonych na karcie E-14 (KOI MSW oraz KOI WUSW Rzeszów) wynika, iż w latach 1956-1958 względem Jana Deca, Powiatowa SB w Tomaszowie Lubelskim prowadziła sprawę ewidencyjno-obserwacyjną. Materiały do wszczęcia sprawy pozyskano z PUdsBP w Lubaczowie. Celem sprawy miało być zbadania jego postawy względem PRL. Stwierdziwszy, iż w/w nie przejawia "wrogiej działalności" zakończono prowadzenie sprawy. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Charakterystyka faktologii dot. antykomunistycznego zbrojnego oddziału Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW) i następnie Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) pod dowództwem por./ kpt. Józefa Zadzierskiego pseud. "Wołyniak" - działającego w latach 1944-1946 w sześciu powiatach woj. rzeszowskiego i woj. lubelskiego opracowana w latach 1980-1985 przez Wydz. "C" KW MO w Rzeszowie. Materiały te zawierają między innymi opisy działań ww. oddziału oraz kwestionariusze osobowe jego żołnierzy i współpracowników w tym Jana Deca. Wymieniony ujawnił się przed organami bezpieczeństwa na początku roku 1945 i zdając jednocześnie w PUBP w Biłgoraju posiadaną broń. W dniu 14.04.1945 został aresztowany i osadzony w areszcie w PUBP w Biłgoraju, skąd zbiegł na obszar zachodniej Polski. Na teren woj. lubelskiego powrócił w sierpniu 1946 i wstąpił do ugrupowania pod dowództwem "Wołyniaka". IPN Rz 05/15, IPN Rz 0172/3/J.
.