Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marek Janusz
Nazwisko: Jakubowski
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 20-04-1967
Imię ojca: Bronisław
Imię matki: Jadwiga
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Marek Jakubowski został zarejestrowany 21.08.1987 pod numerem KR 33800 przez Pion IV DUSW w Nowej Hucie do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia krypt. "Kukułka" nr rejestracyjny KR 33722, prowadzonej w okresie od 08.07.1987 do 25.05.1988. W ramach SOS krypt. "Kukułka" rozpracowywano działaczy, członków i sympatyków Federacji Młodzieży Walczącej z terenu Nowej Huty. SOS krypt. "Kukułka" przekazano 25.05.1988 do prowadzenia Pionowi III DUSW w Nowej Hucie. Akta o sygn. IPN Kr 010/12352 (17563/II-gr.).
Kontynuacja rozpracowania Marka Jakubowskiego oraz innych działaczy, członków i sympatyków Federacji Młodzieży Walczącej z terenu Nowej Huty w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Kukułka" przejętej 25.05.1988 przez Pion III DUSW w Nowej Hucie. Sprawę zarejestrowano 25.05.1988 pod nr KR 34706, a M. Jakubowskiego pod nr KR 34715. Od 20.05.1989 sprawę prowadził Pion III-1 DUSW w Nowej Hucie. SOS przekwalifikowano 16.10.1989 na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR), którą od 01.11.1989 prowadził Wydział Ochrony Konstytucyjnego Porządku Państwa. SOR krypt. "Kukułka" złożono 30.05.1990 w Archiwum WUSW w Krakowie. Akta o sygn. IPN Kr 010/12352 (17563/II-gr.).
Objęty kontrolą operacyjną w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Alfabet" zarejestrowanej 19.04.1986 przez Wydział III-1 WUSW w Krakowie pod nr KR 32424, dotyczącej rozpracowania Federacji Młodzieży Walczącej na terenie Krakowa. SOS krypt. "Alfabet" przekwalifikowano 26.11.1987 na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania. Od 01.11.1989 SOR prowadził Wydz. Ochrony Konstytucyjnego Porządku Państwa. Wobec zachodzących zmian politycznych i reorganizacji organów bezpieczeństwa sprawę zakończono SOR krypt. "Alfabet" sfilmowano i złożono 12.06.1990 w Archiwum WUSW w Krakowie. Akta o sygn. IPN Kr 010/12355 (17566/II-gr.), mikrofilm IPN Kr 0101/493 (17566/2).
Akta kontrolno-śledcze dochodzenia prowadzonego w związku z zamieszkami ulicznymi, które miały miejsce 01.05.1984 na terenie Krakowa. Materiały zawierają listy osób aresztowanych, protokoły przesłuchań, zeznania świadków, wykazy osób zatrzymanych na 48 godz., listy osób ukaranych przez kolegium ds. wykroczeń, informacje na temat przebiegu zajść. M. Jakubowski został zatrzymany 01.05.1984, zwolniony 03.05.1984. Ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń za udział w demonstracji ulicznej i kolportaż ulotek. Materiały sfilmowano i złożono 21.05.1984 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygn. 5605/III-gr. Materiały częściowo zniszczono 07.12.1989 w jednostce operacyjnej. Akta o sygn. IPN Kr 07/5299 (5605/III-gr.), oraz mikrofilm IPN Kr 096/1018 (5605/3).
.