Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zenon
Nazwisko: Rosa
Miejsce urodzenia: Iwanowice
Data urodzenia: 12-11-1934
Imię ojca: Jan
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zenon Rosa został zarejestrowany 18.10.1985 pod nr KR 31674 przez Pion V DUSW w Nowej Hucie do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Pomnik" o tym samym nr rejestracyjnym, prowadzonej w okresie od 18.10.1985 do 15.06.1987. W ramach SOS krypt. "Pomnik" objęto kontrolą operacyjną osoby podejrzewane o kolportaż pism bezdebitowych na terenie Huty im. Lenina w Krakowie. Sprawę zakończono po przeprowadzeniu rozmowy profilaktyczno-ostrzegawczej. Materiały SOS krypt. "Pomnik" sfilmowano i złożono 15.07.1987 w Archiwum Wydz. "C" WUSW w Krakowie pod sygn. 17003/II-gr. Materiały zniszczono 18.12.1989. Materiały SOS krypt. "Pomnik" o sygn. 17003/II-gr. zostały zniszczone 18.12.1989 w WUSW w Krakowie. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
.