Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kasper
Nazwisko: Proszek
Miejsce urodzenia: Zawadka
Data urodzenia: 12-01-1915
Imię ojca: Józef
Imię matki: Albina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolno-śledcze oraz akta operacyjne PUBP/PUdsBP w Myślenicach w sprawie Kaspra Proszka. Rozpracowywany jako b. członek AK ps. "Echo", dowódca drużyny na terenie pow. Myślenice, oddział AK "Pościg" w stopniu plutonowego. Ujawnił się przed Komisją Likwidacyjną AK 12.10.1945. Zatrzymany przez PUBP w Myślenicach 19.07.1949. W miejscu zamieszkania w Krzczonowie k. Myślenic przeprowadzono rewizję, w następstwie której UB odnalazł 2 szt. broni i amunicję. Po aresztowaniu i osadzeniu w więzieniu UB w Myślenicach nadal zbierało informacje o działalności Kaspra Proszka w AK, a następnie w PSL. Po opuszczeniu więzienia w 1954 poddany intensywnemu rozpracowaniu przez PUBP/PUdsBP w Myślenicach w ramach spraw operacyjnych nr 104312/II oraz 16710/II, a następnie Sprawy Ewidencyjno-Obserwacyjnej 2301/F zarejestrowanej 03.03.1956. Prowadzenie rozpracowania zakończono 26.11.1957 i materiały złożono w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie pod sygn. 2864/R i skomasowano z aktami kontrolno-śledczymi nr 10836/I. Przesygnowano w 1971 roku do sygn. 3160/III. Akta o sygn. IPN Kr 07/2945 (3160/III).
Sprawa w Wojskowej Prokuraturze Rejonowej w Krakowie przeciwko Kasprowi Proszkowi. Zatrzymany przez Referat III PUBP w Myślenicach 19.07.1949. Decyzją WPR w Krakowie aresztowany tymczasowo 20.07.1949. Śledztwo zamknięto 13.09.1949. Akt oskarżenia z art 4 par. 1 dekretu z 13.06.1946 sporządzony przez funkcjonariusza PUBP w Myślenicach skierowano do WSR w Krakowie. Akta o sygn. IPN Kr 111/2146 (PR.II 737/49).
Sprawa przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Krakowie przeciwko Kasprowi Proszkowi. Oskarżony o przechowywanie broni i amunicji. Wyrokiem WSR z 07.10.1949 skazany na karę 8 lat więzienia. Osadzony w więzieniu Montelupich, Nowym Wiśniczu a następnie w OPW w Jelczu. Postanowieniem WPR w Krakowie o zastosowaniu amnestii z 16.04.1953 karę złagodzono o 1/3 wymiaru. Na wniosek WPR w Krakowie WSR postanowieniem z 31.12.1953 zdecydował o warunkowym zwolnieniu. Zwolniony z OPW w jelczu 07.01.1954. Akta o sygn. IPN Kr 110/3605 (Sr 862/49).
.