Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof Andrzej
Nazwisko: Mandau
Miejsce urodzenia: Bielsko-Biała
Data urodzenia: 28-07-1950
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Ludwina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Krzysztof Mandau był kontrolowany operacyjnie przez SB w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Młody", która została założona przez Wydział V Sekcję VI WUSW w Bielsku-Białej i zarejestrowana pod nr rej. BB 8607 w dn. 20.02.1984. Powodem założenia sprawy były negatywne wypowiedzi Krzysztofa Mandau w miejscu pracy pod adresem władz partyjnych i administracyjnych. Ponadto ww. wygłaszał tezy oraz informacje zaczerpnięte z audycji Radia Wolnego Europa. W trakcie prowadzenia SOS korzystano z informacji przekazywanych przez Kontakt Operacyjny. Sprawę zakończono 15.06.1984 rozmową profilaktyczno-ostrzegawczą. 22.06.1984 sprawę zdjęto z ewidencji operacyjnej, a jej akta złożono do archiwum pod sygn. 1758/II. IPN Ka 047/1215 (1758/II).
.