Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew Włodzimierz
Nazwisko: Olczyk
Miejsce urodzenia: Świnoujście
Data urodzenia: 24-03-1962
Imię ojca: Zdzisław
Imię matki: Danuta
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zbigniew Olczyk był rozpracowywany w Sprawie Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Koteria”, numer rejestracyjny Sz 37602, prowadzonej przez Wydz. V WUSW w Szczecinie w okresie 27.08.1987 - 27.06.1988. Sprawę wszczęto w związku z inicjatywą grupy pracowników Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych w Szczecinie (w tym pracowników Oddziału w Świnoujściu) dotyczącą zorganizowania Związku Zawodowego „Jedność”. Wymieniony został zarejestrowany do sprawy w dniu 4.09.1987 pod numerem Sz 37641, jako pracownik KPRI, wchodzący w skład Komitetu Założycielskiego Związku Zawodowego, który skierował do Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie wniosek o jego rejestrację. Sąd ten odmówił wpisania Związku do rejestru, a z członkami komitetu SB przeprowadziła rozmowy „profilaktyczno-ostrzegawcze”. Zbigniew Olczyk z inspiracji tej służy został dyscyplinarnie zwolniony z pracy. Materiały złożono w archiwum pod sygn. 17073/II, zachował się mikrofilm sprawy. IPN Sz 0053/490 (17073/2) mikrofilm.
.