Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Witold
Nazwisko: Oliwa
Miejsce urodzenia: Brody (ZSRR)
Data urodzenia: 15-10-1927
Imię ojca: Adam
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Według zapisu kartotecznego z 26.04.1949 (karta z zasobu b. MSW) Witold Oliwa był członkiem AK, zarejestrowanym do nr. 61 przez Sekcję 6 Wydziału IV WUBP we Wrocławiu. Wpis na podstawie materiałów ewidencyjnych.
Witold Oliwa przechodzi w materiałach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) kryptonim "Zapałki"; wspomniany w notatce dotyczącej obserwacji Mirona Białoszewskiego z 17.03.1967. Akta zawierają materiały dot. osób powiązanych z teatrem na Tarczyńskiej w Warszawie, pozostających w kręgu zainteresowań Samodzielnej Grupy Operacyjnej przy Biurze Śledczym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w związku ze sprawą kryptonim "Zagubiony" dot. porwania i zabójstwa w 1957 roku Bohdana Piaseckiego. Tom 2 zawiera się w latach 1959-1970. IPN BU 003090/43 t. 2 (51314/II/2).
Według zapisu na karcie E-14/1 z zasobu b. MSW Witold Oliwa ps. "Lot" w czasie okupacji należał do AK w okręgu Sambor (USRR). 09.05.1945 aresztowany przez władze radzieckie i skazany na 7 lat więzienia. Przebywał w Kazachstanie, powrócił do Polski 01.10.1948 - wpis na karcie na podstawie ankiety repatriacyjnej z zasobu Wydz. IV Biura "C" MSW nr. 825/d. Wpis na podstawie materiałów ewidencyjnych.
.