Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Blok
Nazwisko rodowe: Blok
Miejsce urodzenia: Cieszacin Wielki
Data urodzenia: 07-02-1932
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta sprawy śledczej prowadzonej od 19.10.1952 m.in. przeciwko Stanisławowi Blok przez Wydział Śledczy WUBP w Rzeszowie. Wymieniony został oskarżony o to, że podczas pobytu na kursie wychowania fizycznego w Przemyślu w czerwcu 1952 nawiązał kontakt z członkami ugrupowania "Żołnierze Wolnej Polski" (ŻWP) i miał przyjąć propozycję wstąpienia do organizacji oraz werbowania nowych członków. Śledztwo zamknięto i skierowano sprawę do sądu, a materiały sprawy złożono w archiwum w dniu 13.12.1952 do nru 17676 a następnie w roku 1969 przerejestrowano do sygn. 5058/III. IPN Rz 050/1747 (5058/III).
Akta sprawy sądowej prowadzonej przeciwko w/w od 12.10.1952 przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie. Stanisław Blok wyrokiem z dnia 19.12.1952 został skazany na karę 4 lat pozbawienia wolności oraz utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 1 roku. Na mocy amnestii karę więzienia złagodzono do 2 lat i 8 miesięcy. IPN Rz 107/1369 (Sr. 414/52).
Zapisy dot. w/w znajdują się Repertorium Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie (Księga prowadzona od 4.01.1952 do 27.12.1952) oraz w Repertorium wykonania kar Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie za rok 1953. IPN Rz 65/13, IPN Rz 65/25 t. 2.
Zapisy odnoszące się do Stanisława Blok znajdują w Księdze aresztowanych przez PUBP w Jarosławiu prowadzonej za lata 1948-1954. IPN Rz 50/18.
Aresztowany, a następnie osadzony w Więzieniu w Rzeszowie (07.11.1952). Zasądzony wyrok odbywał kolejno w Ośrodku Pracy (OPW) Więźniów Sosnowiec-Radocha oraz w OPW Stalinogród-Załęże. Został zwolniony warunkowo z dniem 22.03.1954. Karta Dw-68 z kartoteki skazanych MSW.
Charakterystyka nr 40 dot. organizacji "Żołnierze Wolnej Polski" (ŻWP) działającej od przełomu lat 1949/1950 do października 1952 głównie na terenie Pilzna. Organizacja zamierzała przygotować społeczeństwo do walki z ówczesnym ustrojem politycznym Polski. Celem członków organizacji było również przenikanie do instytucji państwowych, gospodarczych i zbieranie informacji oraz w dalszym etapie gromadzenie broni. W materiałach znajduje się kwestionariusz osobowy Stanisława Bloka (jako pomocnika organizacji), z którego wynika, iż po nawiązaniu kontaktu z innym członkiem ugrupowania wyraził on zgodę na werbowanie nowych członków. Nie powiadomił również władz o istnieniu i działalności ŻWP. Materiały zostały opracowane przez KW MO w Rzeszowie w 1978 roku. IPN Rz 05/60, IPN Rz 0172/41/J mikrofilm.
.