Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bronisław
Nazwisko: Wojciechowski
Miejsce urodzenia: Dębowa Kłoda pow. Włodawa
Data urodzenia: 02-01-1924
Imię ojca: Józef
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Bronisław Wojciechowski (ur. w styczniu 1924) w latach 1943-1948 był żołnierzem AK i następnie niepodległościowego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość (WiN) na terenie placówki Dębowa Kłoda pow. Włodawa. W 1946 roku zdezerterował z komunistycznego wojska. Od listopada 1946 był członkiem WiN i żołnierzem antykomunistycznego zbrojnego oddziału pod dowództwem Leona Taraszkiewicza pseud. „Jastrząb”, a od stycznia 1947 pod dowództwem Edwarda Taraszkiewicza pseud. „Żelazny”. Bronisław Wojciechowski nosił w tych latach pseudonimy "Piorun" i "Pietrek". W okresie komunistycznej amnestii 1947 roku „ujawnił się z bronią” (dn. 8 marca 1947), ale już kilka tygodni później działał ponownie w niepodległościowej konspiracji. Wczesną wiosną 1950 Bronisław Wojciechowski pseud. „Leszek” dołączył do partyzanckiej grupy pod dowództwem Stanisława Kuchcewicza pseud. "Wiktor". Bronisław Wojciechowski pseud. "Piorun", "Pietrek" i „Leszek” figuruje w aktach i zapisach ewidencyjnych WUBP w Lublinie i PUBP we Włodawie z lat 1947-1951. Zapisano w nich między innymi, że Bronisław Wojciechowski „po ujawnieniu należał do bandy i ukrywał się, w dn. 11 IX 1951 r. w czasie akcji [tj. w trakcie obławy UB-KBW na dwóch ukrywających się partyzantów i zbrojnej walki z nimi] został zabity". Wraz z Bronisławem Wojciechowskim pseud. „Leszek” poległ w tej walce z UB i KBW (na kol. Zamołodycze, pow. Włodawa) także jego dowódca: Karol Mielniczuk pseud. „Wacek”. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Bronisław Wojciechowski pseud. „Leszek” figuruje wraz z kilkudziesięcioma innymi żołnierzami i współpracownikami oddziałów WiN w obszernych materiałach operacyjnych UB z PUBP we Włodawie z lat 1945-1953 zarejestrowanych jako Sprawa Obiektowa kryptonim "Zdrajcy"/ "Dzikusy". Sprawa ta dotyczyła poszukiwań, rozpracowania i ujęcia kilkudziesięciu żołnierzy i współpracowników zbrojnego oddziału partyzanckiego pod dowództwem Leona Taraszkiewicza pseud. "Jastrząb" i następnie pod dowództwem ppor. Edwarda Taraszkiewicza pseud. „Żelazny” (walczących z komunistyczną władzą w latach 1945-1951), w tym Bronisława Wojciechowskiego. Sprawa ta była prowadzona w latach 1945-1953 przez UB z PUBP we Włodawie i nadzorowana przez WUBP w Lublinie. Te akta zawierają m.in. liczne i obszerne sprawozdania kierownika grupy operacyjnej UB-KBW ("G.O. Chełm-Włodawa") z jesieni 1950 i z 1951 roku dot. systematycznych poszukiwań i rozpracowania kilkudziesięciu żołnierzy i współpracowników "bandy >Żelaznego<" oraz doniesienia kilkunastu tajnych informatorów UB i KBW. IPN Lu 08/213 t. 8 (O/230).
Bronisław Wojciechowski pseud. „Leszek” figuruje wraz z kilkoma innymi żołnierzami i współpracownikami niepodległościowego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość (WiN) z terenu pow. Włodawa w materiałach operacyjnych i śledczych UB z PUBP we Włodawie i WUBP w Lublinie z lat 1947-1952. Akta te dot. "podejrzanego" Bronisława Wojciechowskiego i kilku innych żołnierzy i współpracowników antykomunistycznego podziemia w związku z ich członkostwem w "nielegalnej organizacji WiN" i konspiracyjnej strukturze pod dowództwem "Żelaznego". W tych aktach zapisano między innymi, że Bronisław Wojciechowski był "poszukiwany przez PUBP Włodawa od 1948 r." i "został zabity w dn. 11 IX 1951 r. podczas likwidacji bandy >Żelaznego<". Materiały te zawierają m.in.: kartę ewidencyjną dot. Bronisława Wojciechowskiego, "protokół oględzin zwłok" ww. żołnierza antykomunistycznego podziemia z dn. 13 września 1951 oraz doniesienia kilku tajnych informatorów UB. IPN Lu 021/1288 (III/12642).
.