Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zygmunt
Nazwisko: Salwa
Miejsce urodzenia: Samsonów
Data urodzenia: 03-12-1929
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Rozalia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zygmunt Salwa został objęty postępowaniem śledczym w sprawie przynależności do organizacji o charakterze zbrojnym pod dowództwem Stanisława Szarawalca. Został zatrzymany 19.04.1952 przez funkcjonariuszy PUBP we Wschowie, a tymczasowo aresztowany 21.04.1952. Na mocy aktu oskarżenia z 15.07.1952 został oskarżony o przynależność do organizacji o charakterze zbrojnym od jesieni 1950 do chwili zatrzymania 19.04.1952. Organizacja działała na terenie powiatu wschowskiego. W organizacji w/w posługiwał się pseudonimem „Kozioł”. Materiały złożono do archiwum pod sygnaturą 3809/III. IPN Po 030/54/1-2 (3809/III).
Zygmunt Salwa został objęty postępowaniem karnym w związku z przynależnością do organizacji o charakterze zbrojnym. Na mocy wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z 31.07.1952 Zygmunt Salwa został uznany za winnego i skazany na karę 9 lat pozbawienia wolności oraz utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 4 lata. W poczet zasądzonej kary wliczono mu okres tymczasowego aresztowania od 19.04.1952. Wojskowy Sąd Rejonowy w Zielonej Górze na mocy postanowienia o zastosowaniu amnestii z 14.10.1953 na wniosek Wojskowego Prokuratora w Zielonej Górze z 15.09.1953 złagodził Zygmuntowi Salwie wyrok do 6 lat pozbawienia wolności. Na mocy postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Zielonej Górze z 12.06.1956 Zygmunt Salwa został warunkowo przedterminowo zwolniony z więzienia. IPN Po 2/2105 (Sr. 80/52, Pr.II 26/52, 18/52).
Opracowanie KPMO Wschowa z 1958 roku - „Charakterystyka kontrwywiadowcza terenu [pow. wschowskiego] po zagadnieniu prawicy w ruchu ludowym”. Zygmunt Salwa figuruje w materiałach jako członek organizacji o charakterze zbrojnym, gdzie występował pod pseudonimem „Kozioł”. Skazany początkowo na karę 9 lat pozbawienia wolności w 1952 roku, wyszedł warunkowo na wolność w 1956 roku. IPN Po 037/2/2 (19/5, 7/2).
Akta sprawy ewidencyjno-obserwacyjnej o kryptonimie „Podziemie” prowadzonej przez referat III KPMO Wschowa dot. byłych członków organizacji o charakterze zbrojnym pod dowództwem Stanisława Szarawalca. Zygmunt Salwa figuruje w materiałach jako były członek w/w organizacji gdzie posługiwał się pseudonimem „Kozioł”. Kontrola operacyjna, którą objęto Zygmunta Salwę nie wykazała, aby po wyjściu na wolność prowadził on działalność uznaną za wrogą. Wobec powyższego zaniechano prowadzenia sprawy ewidencyjno-obserwacyjnej. Materiały złożono do archiwum pod sygnaturą 80/II. IPN Po 024/80/1-3 (80/II).
Opracowanie Wydz. "C" KWMO w Zielonej Górze z roku 1973 - „Faktologia. Reakcyjna banda o zabarwieniu AK, pow. Wschowa 1950-1952. Kopie”. Zygmunt Salwa figuruje jako członek organizacji o charakterze zbrojnym pod dowództwem Floriana Grzany, ps. „Wierzburz”. Organizacja działała na terenie pow. wschowskiego w latach 1950-1952. Zygmunt Salwa posługiwał się pseudonimem „Kozioł”. Został za to skazany na karę 9 lat pozbawiania wolności. IPN Po 060/119/27/4 (162/23 p. 4).
.