Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jacek
Nazwisko: Rząsa
Miejsce urodzenia: Rzeszów
Data urodzenia: 24-07-1952
Imię ojca: Eugeniusz
Imię matki: Wanda


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Występuje w SOS krypt. "Monolit". Materiały dotyczyły osób wchodzących w skład "nieformalnej" grupy "Monolit", biorących udział w spotkaniach Duszpasterstwa Akademickiego na terenie Rzeszowa. IPN-Rz-043/999 (16622/II)
Sprawa Obiektowa [SO] Rozpracowywany operacyjnie w ramach SO krypt. "Delta" (od 23.04.1981). Materiały dot. WSK-PZL Rzeszów. Z dniem 11.10.1988 materiały dot. w/w wyłączono ze sprawy i włączono do SOR/SOS krypt. "Powrót". IPN-RZ-00168/3 (325/IV).
Akta internowania Internowany na wniosek KWMO Rzeszów z powodu podejrzeń, "że wymieniony pozostając na wolności będzie prowadził działalność zagrażającą bezpieczeństwu lub obronności państwa". IPN-Rz-052/796 (7739/III)
Akta internowanego Internowany w OO Rzeszów - Załęże IPN-Rz-52/322; IPN-Rz-52/560 t. 1; IPN-Rz-52/561; IPN-Rz-52/576 t. 5.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Występuje w SOR krypt. "Koperta" jako były członek KZ NSZZ "Solidarność" przy WSK PZL Rzeszów oraz katolickiej grupy "Monolit". Sprawa dotyczyła „nielegalnej konspiracyjnej grupy NSZZ Solidarność" oraz kolportażu "wydawnictw o treści antypaństwowej" na terenie WSK PZL Rzeszów. IPN-Rz-044/926 (18167/II) t. 1-2
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR]/ Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Rozpracowywany (od 12.10.1988 do 24.07.1989) w ramach SOR krypt. "Powrót". Sprawa dotyczyła założenia komitetu organizacyjnego NSZZ "Solidarność" przy WSK Rzeszów, którego J. Rząsa był członkiem. Rozpracowanie w/w zaniechano nie stwierdziwszy wrogiej działalności. IPN-Rz-044/929 (18170/II)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Występuje w KE prowadzonym na inną osobę jako pracownik WSK-PZL Rzeszów utrzymujący kontakty ze środowiskiem duszpasterstwa akademickiego. Materiały dotyczyły "nielegalnej" struktury "Solidarności" na terenie WSK Rzeszów, składającej się z byłych członków Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" i katolickiej grupy "Monolit". IPN-Rz-044/778 (18010/II)
.