Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan Mieczysław
Nazwisko: Łukaszewski
Miejsce urodzenia: Konary
Data urodzenia: 23-11-1929
Imię ojca: Michał
Imię matki: Wiktoria
Znany/a też jako:
Mieczysław Jan

Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne sprawy prowadzonej przez Wydz. III WUBP we Wrocławiu dotyczącej rozpracowania "Organizacji Związku Zachodniego" i "Wyzwoliciele Ojczyzny", których "zadaniem było prowadzenie walki z (...) ustrojem Demokracji Ludowej i niedopuszczanie do zakładania spółdzielni produkcyjnych na wsi (...)". Jan Łukaszewski występuje jako członek ww. organizacji. IPN Wr 024/68 t. 20, 22, 39, 61 (327/II), IPN BU 0298/836 (1006/X).
Akta śledztwa prowadzonego przez PUBP w Miliczu dotyczącego przynależności do nielegalnej organizacji pod nazwą „Organizacja Zawiązku Zachodniego” grupy osób, w tym Jana Mieczysława Łukaszewskiego. Sprawa zakończyła się 26.10.1950 sporządzeniem aktu oskarżenia i jego przekazaniem do Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu. IPN Wr 039/5998 (16713/III).
Akta nadzoru Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu nad śledztwem prowadzonym przez PUBP w Miliczu dot. przynależności m.in. Jana Łukaszewskiego do "nielegalnej organizacji". W dniu 06.11.1950 prokurator wojskowy zatwierdził akt oskarżenia, sporządzony przez oficera śledczego PUBP w Miliczu i skierował go do Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu. Ww. został oskarżony o to, że "w okresie od końca czerwca 1950 r. do 23 lipca 1950 r. na terenie Kaczyc Wielkich pow. Milicz należał wraz z innym do nielegalnej organizacji >Organizacja Związku Zachodniego< mającej na celu usunięcie przemocą ustanowione organa władzy zwierzchniej Narodu i zmienienie ustroju Państwa Polskiego, w ramach której był czynnym członkiem". IPN Wr 155/397 (Pr II 638/50).
Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dnia 30.11.1950 Jan Łukaszewski został skazany na 3 lata więzienia oraz na utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 2 lat i przepadek mienia na rzecz Skarbu Państwa. Na poczet orzeczonej kary zaliczono ww. okres tymczasowego aresztowania od 23.07.1950. Dnia 09.10.1952 WSR postanowił zwolnić ww. z odbycia reszty kary pozbawienia wolności. Karę powyższą Jan Mieczysław Łukaszewski odbywał początkowo w Więzieniu Nr 2 we Wrocławiu, a następnie w Ośrodku Pracy Więźniów w Jaroszowie, skąd został zwolniony 23.11.1952. Wyrokiem z 16.05.1990 Sąd Najwyższy (V KRN 58/90) uniewinnił ww. od przypisywanego mu czynu. IPN Wr 21/4275 (Sr 735/50), IPN BU 3547/100 (V KRN 58/90).
Opracowanie wewnątrzresortowe-faktologia sporządzone przez Wydz. "C" KW MO we Wrocławiu z 1977 roku. Opracowanie dotyczy członków "Organizacji Związku Zachodniego", działającego na terenie pow. trzebnickiego i milickiego w latach 1950-1951. Jan Łukaszewski występuje jako członek ww. organizacji. IPN Wr 049/309 (F-299).
.