Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bożena
Nazwisko: Taba
Nazwisko rodowe: Ignatowicz
Miejsce urodzenia: Mosty
Data urodzenia: 23-06-1936
Imię ojca: Wiktor
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Bożena Taba (Ignatowicz) występuje w aktach Sprawy Agenturalnego Rozpracowania o krypt. Telefon” prowadzonej przez Wydz. V WUBP we Wrocławiu dot. "nielegalnej organizacji młodzieżowej p. n. >Wrocław-Północ-Proletariat<", która działała we Wrocławiu w latach 1951-1952. Sprawa zakończyła się rozbiciem grupy i aresztowaniami, w tym Bożeny Taby (Ignatowicz) w dniu 07.08.1952. IPN Wr 024/5434 (83966/II).
Akta kontrolne śledztwa nr 2563/52 prowadzone przez Wydz. Śledczy KW MO we Wrocławiu wobec Bożeny Taby (Ignatowicz) w związku z przynależnością do "nielegalnej organizacji". Dnia 08.10.1952 śledztwo zostało umorzone z powodu młodego wieku ww. (16 lat). Sprawę przekazano do Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu celem zatwierdzenia. Do akt dołączono materiały operacyjne Wydz. III WUBP we Wrocławiu dot. ww. z lat 1952-1956. IPN Wr 039/1402 (11642/III).
Akta nadzoru Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu nad śledztwem prowadzonym przez WUBP we Wrocławiu dot. przynależność Bożeny Taby (Ignatowicz) do "nielegalnej organizacji". Dnia 12.08.1952 prokurator wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu ww., zatrzymanej w dniu 07.08.1952, a 20.10.1952 umorzył postępowanie wobec niej i nakazał zwolnienie z aresztu. IPN Wr 155/581 (Pr II 548/52).
Opracowanie wewnątrzresortowe-faktologia sporządzone przez Wydz. "C" KW MO we Wrocławiu w roku 1976. Charakterystyka dotycząca "reakcyjnej nielegalnej organizacji młodzieżowej >Wrocław-Północ-Proletariat<, działającej w okresie 1951/52 na terenie m. Wrocławia". Bożena Taba (Ignatowicz) występuje jako członek ww. organizacji. IPN Wr 049/122 (F-122).
.