Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mirosław Leszek
Nazwisko: Frąckowski
Miejsce urodzenia: Trudna
Data urodzenia: 16-06-1947
Imię ojca: Bogdan
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Mirosław Frąckowski 21.11.1980 został zarejestrowany pod nr. 2784 w kategorii OZ (Osoba zabezpieczona) w ramach Sprawy Obiektowej (SO) o krypt. "Kolejarze", prowadzonej w okresie 21.10.1970 - 03.03.1990 przez Wydz. III, II KW MO w Legnicy, a następnie pion V RUSW w Legnicy (SO początkowo była zarejestrowana pod nr. 1491, a następnie w związku z reformą administracyjną i powstaniem woj. legnickiego 16.07.1975 została przerejestrowana pod nr. 121 na stan KW MO w Legnicy). Sprawa dot. operacyjnej ochrony węzłów PKP Legnica i Miłkowice przed wrogą działalnością. Dnia 28.07.1981 rejestrację Mirosława Frąckowskiego przekwalifikowano na Sprawę Operacyjnego Sprawdzenia (SOS). W zachowanych aktach SO "Kolejarze" o sygn. IPN Wr 037/91 ww. nie występuje. Akta sprawy "Kolejarze" zarchiwizowano pod sygn. 98/IV. IPN Wr 037/91 (98/IV).
Materiały operacyjne dot. m.in. operacji "Klon", w ramach której przeprowadzono rozmowy ostrzegawcze z osobami prowadzącymi "działalność antypaństwową". W aktach plan rozmowy m.in. z Mirosławem Frąckowskim, Przewodniczącym KZ NSZZ "Solidarność" w Lokomotywowni Legnica z 02.12.1981. IPN Wr 051/1 (4/1).
Akta zawierają dokumenty opracowane przez KW MO w Legnicy w okresie przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego - teczka o krypt. "Gotowość". W aktach znajduje się "karta osoby przewidzianej do zatrzymania" dot. Mirosława Frąckowskiego z dnia 14.12.1981. IPN Wr 051/2 (4/2).
Akta internowania Mirosława Frąckowskiego. Internowany na podstawie Decyzji Nr 28 z dnia 14.12.1981, zwolniony na mocy Decyzji Nr 14 z dnia 30.04.1982. W uzasadnieniu internowania podano, iż ww. "inicjował niepokoje społeczne, zagrażające bezpieczeństwu państwa". Ponownie internowany na podstawie Decyzji Nr 53 z dnia 30.08.1982, zwolniony na mocy Decyzji Nr 62 z dnia 06.12.1982. W uzasadnieniu internowania podano, że "brał udział w organizowaniu działalności mogącej wywołać niepokój publiczny". IPN Wr 037/132 (139/IV).
Akta internowanego Mirosława Frąckowskiego, umieszczonego w Ośrodku Odosobnienia w Głogowie w okresie od 15.12.1981 do 30.04.1982. IPN Wr 30/62 (41/82).
Akta internowanego Mirosława Frąckowskiego, umieszczonego w Ośrodku Odosobnienia w Nysie w okresie od 03.09.1982 do 06.12.1982. IPN Wr 30/838 (642/82).
Dnia 28.07.1981 rejestracja pod nr. 2784 dot. Mirosława Frąckiewicza została przekwalifikowana na Sprawę Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o krypt. "Tokarz", prowadzona przez Wydz. II KW MO w Legnicy, a 18.03.1983 zmieniono na Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) o tym samym kryptonimie. Ww. został objęty kontrolą operacyjną jako "przewodniczący b. KZ NSZZ >S< w Lokomotywowni PKP w Legnicy", dwukrotnie internowany. 23.03.1984 KE przekazano do dalszego prowadzenia do p.V RUSW w Legnicy. Sprawę wyrejestrowano 23.01.1986, gdyż nie stwierdzono, by ww. po zwolnieniu z powtórnego internowania "podejmował próby prowadzenia wrogiej działalności". Materiały złożono do archiwum pod sygn. 948/II. Materiały o sygn. 948/II zniszczono w styczniu 1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Mirosław Frąckowski posiadał zastrzeżenie wyjazdów do KK i KDL wniesione w maju 1982 przez Wydz. II KW MO w Legnicy jako "b. aktywista NSZZ >Solidarność<, internowany". Dnia 18.10.1985 Zastrzeżenie zostało anulowane. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
.