Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Franciszek
Nazwisko: Regiec
Miejsce urodzenia: Sromowce Niżne
Data urodzenia: 11-06-1908
Imię ojca: Jan
Imię matki: Katarzyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne sprawy prowadzonej w 1952 roku przez Wydz. III WUBP Wrocław i PUBP Trzebnica dotyczącej "rozpracowania kontrrewolucyjnej organizacji >Armia Krajowa< działającej na terenie woj. wrocławskiego w latach 1949-1952". Franciszek Regiec występuje jako członek tejże organizacji. IPN Wr 024/140 (419/II).
Akta śledztwa prowadzonego przez PUBP w Trzebnicy w okresie od 18.09.1952 do 10.11.1952 w sprawie o przynależności, m.in. Franciszka Regieca, do "kontrrewolucyjnej organizacji pod nazwą Armia Krajowa". Sprawę zakończono sporządzeniem w dniu 10.11.1952 aktu oskarżenia i jego przekazaniem do Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu. IPN Wr 039/3900 (III-14351).
Akta nadzoru Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu nad śledztwem prowadzonym przez PUBP w Trzebnicy dot. przynależności do "nielegalnej organizacji" m.in. Franciszka Regieca. W dniu 01.12.1952 prokurator wojskowy skierował do Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu akt oskarżenia przeciwko ww. Do akt dołączone akta nadzoru prokuratorskiego nad wykonaniem kary więzienia przez Franciszka Regieca (W 116/53). Z zapisów w aktach wynika, iż ww. osadzony był w Więzieniu Nr 1 we Wrocławiu, Więzieniu w Koronowie oraz Więzieniu w Nowogardzie, skąd 15.11.1954 został zwolniony. IPN Wr 155/104 t. 1, 3 (Pr II 643/52).
Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dnia 12.12.1952 Franciszek Regiec został uznany winnym m.in. tego, "w okresie od czerwca 1951 r. do 17-ego września 1952 r. na terenie Krościna Wielka, pow. Trzebnica, usiłował przemocą zmienić ustrój Państwa polskiego przez to, że był członkiem kontrrewolucyjnej organizacji pod nazwą >Armia Krajowa<, w ramach której złożył przysięgę na wierność i posłuszeństwo swym przywódcom, brał udział w zebraniach organizacyjnych i kontaktował się z innymi członkami tejże organizacji”, i skazany na karę łączną 8 lat więzienia, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 3 lat wraz z przepadkiem mienia na rzecz Skarbu Państwa. Na poczet orzeczonej kary zaliczono okres tymczasowego aresztowania od 17.09.1952. Postanowieniem z dnia 11.08.1954, na mocy ustawy o amnestii z 22.11.1952, Najwyższy Sąd Wojskowy złagodził orzeczoną karę do 3 lat i 4 miesięcy więzienia. Dnia 11.11.1954 WSR we Wrocławiu wydał Postanowienie o warunkowym zwolnieniu ww. z reszty pozostałej mu do odbycia kary więzienia. Postanowieniem z dnia 08.11.1996 Sąd Wojewódzki we Wrocławiu, na podstawie ustawy z 23.02.1991 o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, uznał za nieważny wyrok z 12.12.1952. IPN Wr 21/5332 (Sr 782/52), IPN Wr 400/1335.
Opracowanie wewnątrzresortowe-faktologia sporządzone przez Wydz. "C" KW MO Wrocław w roku 1975. Charakterystyka "nielegalnej organizacji pn. >Armia Krajowa< o zabarwieniu kontrrewolucyjnym, działającej na terenie woj. wrocławskiego w okresie 1949/52", której członkiem był Franciszek Regiec (Regoec). IPN Wr 049/127 (F-128).
.