Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Jan
Nazwisko: Waligórski
Miejsce urodzenia: Nowy Targ
Data urodzenia: 20-10-1926
Imię ojca: Bolesław
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Andrzej Waligórski według zapisu kartotecznego Wydz. II KWMO we Wrocławiu z dnia 18.051968 - "w okresie wydarzeń marcowych [w 1968] solidaryzował się z wystąpieniami studenckimi, dał temu wyraz w napisanym przez siebie wierszu pt. >Mocne uderzenie<. Wiersz ten cechuje wieloznaczność i aluzyjność nawiązująca do aktualnych wydarzeń w kraju. W razie ubiegania się o wyjazd za granicę do krajów kapitalistycznych lub socjalistycznych proszę o poinformowanie tut. Wydziału". Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Akta Sprawy obiektowej (SO) o krypt. "Twórcy" (nr rej. 26439) prowadzonej przez Wydz. III KW MO/WUSW we Wrocławiu w latach 1971-1988, dot. operacyjnej kontroli wrocławskiego środowiska literackiego. Andrzej Waligórski występuje w aktach jako członek Związku Literatów Polskich z określeniem "postawa polityczna negatywna" lub "postawa polityczna wyczekująca". IPN Wr 054/1241 (282/1325).
Akta Sprawy Obiektowej (SO) o krypt. "Paleta II" (nr rejestracyjny 40034) prowadzonej przez Wydz. III KW MO/WUSW we Wrocławiu w latach 1978-1990, "założonej na fakt przejawów antysocjalistycznej działalności wrocławskich artystów". Andrzej Waligórski występuje w aktach sprawy jako członek kabaretu satyrycznego "Elita" oraz radiowego zespołu satyrycznego "Studio 202". IPN Wr 054/1627 (282/1729).
Dnia 28.04.1982 Andrzej Waligórski został zarejestrowany pod nr. 44257 w kategorii OZ (osoba zabezpieczona). Brak możliwości ustalenia powodu zabezpieczenia. Rejestrację prowadziły kolejno: Wydz. II KW MO we Wrocławiu, Wydział III i III-1 WUSW we Wrocławiu, który ją wycofał 14.10.1989. Ww. figuruje w "Wykazie osób zabezpieczonych na dzień 16.05.1983 r." Wydz. II KW MO we Wrocławiu (IPN Wr 0175/6). Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.