Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mikołaj
Nazwisko: Piórewicz
Miejsce urodzenia: Ścinka
Data urodzenia: 17-10-1919
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Franciszka
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały dot. osób podejrzewanych o przynależność do nielegalnej organizacji "Rzeczpospolita Polska Walcząca", w tym Mikołaja Piórewicza. W aktach znajdują się protokoły przesłuchań ww. z 02.11.1951 i 06.11.1951 oraz materiały z wcześniejszych kontroli ww. z lat 1947-1950. IPN Wr 024/125 (400/II).
Mikołaj Piórewicz występował w sprawie operacyjnej złożonej w archiwum przez Wydz. III WUdsBP we Wrocławiu w roku 1955, dotyczącej "nieleg.[alnej] org.[anizacji] Rz.P.W. [Rzeczpospolita Polska Walcząca]". Sprawa liczyła 80 teczek. Materiały o sygn. 522/II zniszczono w 1971 roku. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta śledztwa prowadzonego przez Wydz. Śledczego WUBP we Wrocławiu w roku 1951 w sprawie o "przynależność do nielegalnej organizacji >Rzeczpospolita Walcząca<", w tym przeciwko Mikołajowi Piórewiczowi. Sprawę zakończono sporządzeniem aktu oskarżenia i przekazaniem do Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu. Ww. został oskarżony o to, że "w okresie od września 1950 r. do 20 października 1951 r. na terenie gromady Pasieczna pow. Świdnica był członkiem nielegalnej organizacji R.P.W. >Rzeczpospolita Polska Walcząca< mającej na celu zmianę Demokratycznego Ustroju Państwa Polskiego w drodze przemocy (...), i w okresie od lutego do września 1951 przechowywał bez zezwolenia broń palną". IPN Wr 039/283 (10360/III).
Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dnia 07.01.1952 Mikołaj Piórewicz został uznany winnym m.in. tego, że "od listopada 1950 r. do 20 października 1951 r. na terenie gromady Pasieczna pow. Świdnica był członkiem niel.[egalnej] organizacji pod kryptonimem >Rzeczpospolita Polska Walcząca< (...)", i skazany na karę łączną 10 lat pozbawienia wolności oraz na utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 5 lat, wraz z przepadkiem mienia. Na poczet orzeczonej kary więzienia zaliczono okres tymczasowego aresztowania od 20.10.1951. Postanowieniem o zastosowaniu amnestii z 30.12.1953 WSR złagodził orzeczoną karę pozbawienia wolności do 6 lat i 8 miesięcy więzienia. W dniu 22.04.1955 WSR wydał Postanowienie o warunkowym zwolnieniu Mikołaja Piórewicza z reszty pozostałej mu do odbycia kary. Ww. karę pozbawienia wolności odbywał w Więzieniu Nr 2 we Wrocławiu, Ośrodku Pracy w Jaroszowie i Więzieniu w Sieradzu, skąd został zwolniony 23.04.1955. Dnia 11.12.1991 Sąd Wojewódzki we Wrocławiu, na podstawie ustawy z dnia 23.02.1991 o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, uznał za nieważny wyrok wydany wobec Mikołaja Piórewicza z dnia 07.01.1952. IPN Wr 21/4744 (Sr 624/51), IPN Wr 400/344.
Mikołaj Piórewicz występował w sprawie śledczej prowadzonej przez Wydz. Śledczy WUBP Wrocław, zakończonej w 1952 roku dot. "Rz.P.W." (Rzeczpospolita Polska Walcząca). Materiały o sygn. 11301/III zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Opracowanie wewnątrzresortowe-faktologia sporządzone przez Wydz. "C" KW MO we Wrocławiu w roku 1980. Charakterystyka dotycząca "reakcyjnej nielegalnej organizacji występującej pod nazwą >Kresowiak< /do 1950 roku/, następnie >Rzeczpospolita Polska Walcząca<, działającej na terenie b. woj. wrocławskiego". Mikołaj Piórewicz występuje jako członek ww. organizacji. IPN Wr 049/172 (F-172).
.