Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz
Nazwisko: Wierzbicki
Miejsce urodzenia: Browary
Data urodzenia: 03-10-1931
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Rozalia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały operacyjno-śledcze PUBP w Kożuchowie dot. przynależności grupy osób, w tym Kazimierza Wierzbickiego", do "nielegalnej organizacji P.Z.M.W. /Podziemny Związek Walki Młodych/" na terenie Nowej Soli. Sprawa zakończyła się sporządzeniem aktu oskarżenia. IPN Po 030/133 t. 2, 4 (5249/III).
Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dnia 30.08.1949 Kazimierz Wierzbicki został uznany winnym tego, iż "od m-ca lutego 1949 r. do chwili aresztowania t.j. do dnia 12 kwietnia 1949 należał na terenie pow. Kożuchów do nielegalnej organizacji P.Z.W.M. (Podziemny Związek Walki Młodych), mającej na celu usunąć przemocą ustanowione organy władzy zwierzchniej Narodu i zmienić przemocą ustrój Państwa Polskiego" i skazany na 5 lat więzienia, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 3 lat oraz przepadek całego mienia. Na poczet orzeczonej kary więzienia zaliczono okres tymczasowego aresztowania od 12.04.1949. Postanowieniem z 25.02.1953 o zastosowaniu amnestii WSR złagodził orzeczoną karę więzienia o połowę i zarządził zwolnienie ww. z więzienia. Z kartoteki skazanych wynika, iż Kazimierz Wierzbicki karę pozbawienia wolności odbywał w Więzieniu Nr 2 i 1 we Wrocławiu (od 07.01.1950), Więzieniu w Rawiczu (od 12.01.1950), Więzieniu w Potulicach (od 15.07.1950), Więzieniu w Jaworznie (od 25.05.1951), skąd został zwolniony w dniu 03.03.1953. Dnia 04.12.1991 Sąd Wojewódzki we Wrocławiu, na podstawie ustawy z 23.02.1991 o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, uznał za nieważny wyrok wobec ww. z dnia 30.08.1949. IPN Wr 21/3599 (Sr 668/49), IPN Wr 400/408.
Materiały operacyjne WUBP Wrocław dot. organizacji "Podziemny Związek Walki Młodych" z lat 1949-1950. Kazimierz Wierzbicki występuje jako członek ww. organizacji o ps. "Słowik”. Do akt dołączone postanowienie o zamknięciu sprawy agenturalnego rozpracowania z 08.01.1960. IPN Wr 024/3845 (62851/II).
Opracowanie wewnątrzresortowe-faktologia sporządzone w Wydz. "C" KW MO w Zielonej Górze w roku 1973 dot. "reakcyjnej organizacji pod nazwą >Podziemny Związek Walki Młodych< działającej w latach 1948-1949 na terenie Nowej Soli". Kazimierz Wierzbicki, ps. "Słowik" występuje jako członek ww. organizacji. IPN Po 060/119 t. 15/1 (162/11 p.1, Charakterystyka nr 82).
Opracowanie wewnątrzresortowe- faktologia sporządzone przez Wydz. "C" KW MO we Wrocławiu w roku 1974 dot. "nielegalnej organizacji pod nazwą >Podziemny Związek Walki Młodych< działającej w latach 1948-1949 na terenie pow. Kożuchów". Kazimierz Wierzbicki, ps. "Słowik" występuje jako członek ww. organizacji. IPN Wr 049/47 (F-47).
.