Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Maria
Nazwisko: Piasecka
Miejsce urodzenia: Lesko
Data urodzenia: 21-09-1944
Imię ojca: Edward
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa RSD 46/83 prowadzonego przez Wydz. Śledczy WUSW we Wrocławiu w okresie 15.12.1983 - 12.07.1984 dot. "nielegalnej działalności w strukturach >Solidarności Walczącej<" na terenie Wrocławia. Maria Piasecka występuje jako jedna z osób podejrzanych o prowadzenie ww. działalności. IPN Wr 039/11404 (24662/III).
Akta nadzoru Prokuratury Wojewódzkiej we Wrocławiu nad sprawą 2 Ds 126/83 prowadzoną przez Prokuraturę Rejonową dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście dot. "nielegalnej działalności w strukturach >Solidarności Walczącej<". Dnia 18.06.1984 śledztwo przeciwko Marii Piaseckiej, podejrzanej o to, że "od października 1983 r. do maja 1984 r. we Wrocławiu, brała udział w rozwiązanym związku >Solidarność<, w ramach którego podejmowała działania w celu wywołania niepokoju publicznego, polegające na kolportażu wydawnictw >Solidarności Walczącej< oraz udostępnianie mieszkania na zebrania osób prowadzących nielegalną działalność konspiracyjną", zostało umorzone "wobec braku dostatecznych dowodów winy". IPN Wr 33/318 (III Dsn 99/83/Wr VI).
Materiały śledcze dot. ogólnopolskiej akcji o krypt. "Brzoza III", mającej na celu neutralizację wpływów "Solidarności Walczącej". Maria Piasecka występuje jako osoba, u której w dniu 24.04.1987 dokonano przeszukania mieszkania, w związku podejrzeniem, że w jej mieszkaniu "mogą znajdować się przedmioty służące do produkcji nielegalnych wydawnictw". IPN Wr 039/11584 (24926/III).
Akta Sprawy Obiektowej (SO) o krypt. "Ośmiornica" (nr rej. 56600), prowadzonej w latach 1988-1990 przez Insp. 2 WUSW we Wrocławiu w celu "kompleksowej kontroli czołowych działaczy >Solidarności Walczącej< i zamierzeń organizacji". Maria Piasecka występuje w wykazie aktywu "Solidarności Walczącej" jako "działacz >SW<-kolporter wydawnictw". Akta sprawy zarchiwizowano pod sygn. 3914/IV. IPN Wr 032/805 (3914/IV).
.