Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ireneusz
Nazwisko: Walecki
Miejsce urodzenia: Piotrków Trybunalski
Data urodzenia: 06-11-1923
Imię ojca: Jan
Imię matki: Bronisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta Sprawy Obiektowej (SO) o krypt. "Stobrawa" (nr rejestr. 25984) prowadzonej przez Wydz. III "A" KW MO w Opolu w latach 1980-1983, dot. "operacyjnej ochrony Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego /MKZ/ NSZZ >Solidarność< w Kluczborku". Ireneusz Walecki występuje w sprawie jako zastępca przewodniczącego MKZ powstałego 30.10.1980. Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 178/IV. IPN Wr 067/14 (178/IV).
Dnia 28.01.1981 Ireneusz Walecki został zarejestrowany przez Wydz. III "A" KW MO w Opolu pod nr. 26119 w kategorii OZ (osoba zabezpieczona/ zastrzeżona). Rejestrację anulowano 22.06.1988. Z akt IPN Wr 067/14 wynika, iż rejestracja miała związek ze Sprawą Obiektową o krypt. "Stobrawa". Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
.