Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Kijak
Miejsce urodzenia: Borzęcin
Data urodzenia: 15-11-1913
Imię ojca: Wincenty
Imię matki: Rozalia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa dotyczącego przynależności grupy osób do nielegalnej organizacji "Narodowe Siły Zbrojne" na terenie pow. ząbkowickiego, prowadzonego w okresie 01.08.1946-21.10.1946 przez PUBP w Ząbkowicach Śląskich. Śledztwo przeciwko Janowi Kijakowi wszczęto 16.08.1946. Śledztwo zakończono 22.10.1946 sporządzeniem aktu oskarżenia, w którym ww. zarzucono, iż "w miesiącu czerwcu 1946 r. wstąpił do nielegalnej organizacji N.S.Z., mającej na celu obalenie (...) ustroju Demokratycznego Państwa Polskiego i jako zaprzysiężony członek tejże organizacji werbował do niej drugie osoby" i jego przekazaniem Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu. Do akt dołączono sprawę o sygn. 78258/II stanowiącą teczkę ewidencyjną z lat 1950-1955, dot. kontroli Jana Kijaka po odbyciu kary więzienia. IPN Wr 039/4577 (15076/III).
Akta nadzoru Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu nad śledztwem prowadzonym w 1946 przez PUBP Ząbkowice (Śląskie) w sprawie "nielegalnej organizacji pod nazwą >Narodowe Siły Zbrojne<" działającej na terenie pow. Ząbkowickiego. Jan Kijak został oskarżony o to, że należąc do nielegalnej organizacji pod nazwą "Narodowe Siły Zbrojne" od maja 1946 do dnia 16.08.1946 prowadził "w ramach tej organizacji, na terenie pow. ząbkowickiego, robotę wywrotową, dążąc do zmiany obecnego ustroju w Polsce, przy użyciu przemocy". IPN Wr 155/384 (Pr R II 1354/46).
Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu z 24.01.1947 Jan Kijak został uznany winnym czynu zarzucanego mu w akcie oskarżenia i skazany na 8 lat więzienia oraz utratę praw obywatelskich na 4 lata. Postanowieniem z 11.03.1947 o zastosowaniu amnestii WSR we Wrocławiu złagodził ww. karę więzienia do lat 4, a następnie 10.08.1949 zaliczył mu na poczet tejże kary okres tymczasowego aresztowania od 20.08.1946. Jan Kijak karę pozbawienia wolności odbywał w Więzieniu we Wrocławiu oraz Więzieniu we Wronkach (od 02.07.1947), skąd został zwolniony 20.08.1950. IPN Wr 21/1440 (Sr 61/46).
Jan Kijak w latach 1950-1956 był w zainteresowaniu operacyjnym PUBP w Ząbkowicach Śl. jako b. członek nielegalnej organizacji. Figurował w sprawie rozpracowania obiektowego o krypt. "Gromada". W aktach o sygn. IPN Wr 024/6262 (Rozpracowanie Obiektowe "Sudety") zachowała się informacja, iż rozpracowanie krypt. "Gromada" zostało założone 22.09.1950 na 6 byłych członków NSZ, w tym ww. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Opracowanie wewnątrzresortowe-faktologia Wydz. "C” KW MO Wrocław sporządzone w latach 1974-1977. Charakterystyka nielegalnej organizacji pn. "Narodowe Siły Zbrojne" działającej na terenie pow. Ząbkowice Śląskie w okresie od maja 1946 do lipca 1946. Jerzy Kijak występuje jako członek ww. organizacji. IPN Wr 049/64 (F-65).
.