Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Cezary
Nazwisko: Malinowski
Miejsce urodzenia: Lublin
Data urodzenia: 02-05-1955
Imię ojca: Czesław
Imię matki: Rozalia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Zarejestrowany ze względu na "utrzymywanie podejrzanych kontaktów z osobami zamieszkującymi w RFN oraz >Paryską Kulturą<". Po przeprowadzeniu rozmowy profilaktyczno-ostrzegawczej sprawę zakończono. II/9435 IPN Lu- 0229/700 (mf 9435/2)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany do sprawy dn. 11.03.1982 "ze względu na prowadzenie aktywnej działalności w Ośrodku Duszpasterstwa Akademickiego w Lublinie prowadzonego przez ks. L. Wiśniewskiego. W toku prowadzenia sprawy ustalono, że wraz z innymi osobami stanowił grupę, która utożsamiała swoją działalność z ROPCiO. Ich działalność przy ścisłym współdziałaniu z ośrodkami antysocjalistycznymi w kraju polegała na produkcji i kolportażu literatury bezdebitowej, szerzeniu w środowisku studenckim ideologii sprzecznej z zasadami państwa socjalistycznego. Podejmowali również inne przedsięwzięcia jak: nielegalne zebrania, zbieranie podpisów pod petycjami do władz, organizowanie demonstracji i marszów protestacyjnych". Akta o sygn. II/10612 i mkf wybrak. 29.10.1989, wpis na podst. zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta operacyjne Dot. działalności NSZZ "Solidarność" oraz osób internowanych. IPN Lu-020/638 (II/10190), materiały dot. J. Malinowskiego wybrakowano
Akta internowanego Akta osobowe internowanego nakazem z dn. 13.12.1981 za to, że "czynnie działając w ugrupowaniach antysocjalistycznych, publicznie nawoływał do nieposłuszeństwa ustawom i innym prawnym rozporządzeniom naczelnych organów państwowych". Osadzony w Ośrodku Odosobnienia we Włodawie, a następnie od 23.04.1982 w Rzeszowie-Załężu. IPN Rz 52/542
Materiały ewidencyjne "Wykaz - kolegium za zgromadzenia". W dn. 3.05.1983 "organizował zbiorowisko przed pomnikiem na Pl. Litewskim w Lublinie i nie usłuchał wezwania do rozejścia się. Ukarany przez Kolegium d/s Wykroczeń grzywną w wysokości 20 000 zł." IPN Lu 0276/196 k. 96 poz. 116 oraz karta Mkr-2
Akta paszportowe Kilkakrotnie odmówiono wydania paszportu na wyjazd do RFN i Francji. W okresie od 1.10.1977 do 1.10.1979 zastrzeżony przez Wydz. III na wyjazd do wszystkich państw kapitalistycznych i Jugosławii (Z-I-1510/77). Następnie przedłużono zastrzeżenie do 1.10.1981 r. (Z-I-1510/79). W 1982 r. na wniosek Wydz. IV zastrzeżono wyjazdy do wszystkich krajów świata w okresie od 09.09.1982 do 09.09.1984. Powodem były kontakty J. C. Malinowskiego z obywatelami RFN oraz jego "aktywna działalność antysocjalistyczna". IPN Lu-0307/22577 (EALU 31131)
.