Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Władysław
Nazwisko: Delimat
Miejsce urodzenia: Krosno
Data urodzenia: 26-11-1921
Imię ojca: Wojciech
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Władysław Delimat 15.05.1980 został zarejestrowany przez Wydz. III "A" KW MO we Wrocławiu pod nr. 42278 i objęty kontrolą operacyjną w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o krypt. "Temida", o tym samym nr. rejestracyjnym, w związku z propagowaniem "wrogich poglądów" i działalnością skierowaną przeciwko "linii politycznej partii". Sprawę zakończono przeprowadzeniem rozmowy. Dnia 18.12.1980 materiały złożono w archiwum pod sygn. 101805/II. Meldunek o założeniu i celach SOS "Temida" zachował się w aktach IPN Wr 053/2287 (k. 215, Meldunek operacyjny Wydz. III "A" KW MO we Wrocławiu do Dep. III MSW z 15.05.1980). Materiałów o sygn. 101805/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
.