Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof
Nazwisko: Pigoń
Miejsce urodzenia: Wilno
Data urodzenia: 02-11-1925
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Krzysztof Pigoń znajdował się w zainteresowaniu Samodzielnej Grupy Specjalnej KW MO we Wrocławiu. Materiały zostały złożone w archiwum pod sygn. 97198/II. W aktach IPN Wr 024/8512 znajduje się notatka służbowa sporządzona przez funkcjonariusza prowadzącego SOS "Delta" na podstawie powyższych akt w dniu 30.12.1976, z której wynika, iż dnia 24.09.1959 założono sprawę wstępną dot. Krzysztofa Pigonia, który miał wyjechać na 10-miesięczną praktykę naukową za granicę. Z ww. przed wyjazdem oraz po powrocie - w dniu 24.01.1961- przeprowadzono rozmowę ("w rozmowie nie podał ciekawych informacji"). "W maju 1961 r. materiały złożono do archiwum". Materiały o sygn. 97198/II zniszczono (protokół brakowania nr 42/84). Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Dnia 24.12.1976 Krzysztof Pigoń został zarejestrowany pod nr. 37957 w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o krypt "Delta" (o tym samym nr. rejestracyjnym), prowadzonej przez Wydz. III KW MO we Wrocławiu, w związku z uzyskaniem informacji z Wydz. III Dep. III MSW, iż podpisał "odezwę profesorską kierowaną do Sejmu PRL". Prowadzenie sprawy zakończono 21.04.1977 przeprowadzeniem rozmowy z ww. oraz "poinformowano władze polityczne i administracyjne". Akta sprawy zarchiwizowano pod sygn. 100814/II. IPN Wr 024/8512 (100814/II).
Krzysztof Pigoń występuje w Sprawie Operacyjnego Rozpracowania o krypt. "Wasale" (nr rej. 50269) dot. SKS (Studencki Komitet Solidarności) i NZS (Niezależne Zrzeszenie Studentów), prowadzonej przez Dep. III MSW w latach 1977-1987, jako sygnatariusz apelu w sprawie uwolnienia Kazimierza Świtonia. IPN BU 0222/701 t. 3, 5 (54100/II).
Akta dochodzenia RSD 3/85 Wydz. Śledczego WUSW we Wrocławiu i 2 Ds.1/85 Prokuratury Rejonowej dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście prowadzonego w roku 1985 dot. "wydawania i rozpowszechniania nielegalnej prasy podziemnych struktur >Solidarności<". Sprawę umorzono 24.09.1985 z powodu "niewykrycia sprawców". W aktach protokół przesłuchania Krzysztofa Pigonia w charakterze świadka z 21.03.1985 w sprawie oświadczenia, które podpisał, a które ukazało się w piśmie "Solidarności Walczącej". IPN Wr 039/11541 t. 2 (24864/III).
Akta paszportowe Krzysztofa Pigonia. W aktach IPN Wr 024/8512 zachowało się postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę do krajów kapitalistycznych w okresie od 10.01.1977 do 10.01.1981 wniesione przez Wydz. III KW MO we Wrocławiu. W uzasadnieniu podano, iż Krzysztof Pigoń "prowadzi opozycyjną działalność polityczną skierowaną przeciwko PRL. Wyjazdy do kk umożliwiają nawiązywanie kontaktów z ośrodkami dywersji politycznej". Z akt paszportowych ww. wynika, iż zastrzeżenie anulowano 06.05.1977. W lutym 1984 Wydz. III-1 WUSW we Wrocławiu wniósł o zastrzeżenie wyjazdu za granicę Krzysztofowi Pigoniowi do wszystkich krajów świata w okresie od 20.02.1984 do 20.02.1987. W uzasadnieniu podano, iż ww. "był aktywnym członkiem NSZZ >Solidarność<. Jest jednym z sygnatariuszy >Apelu do Społeczeństw Polski i Świata< w sprawie uwolnienia 11 byłych przywódców NSZZ >Solidarność< o KOR-u. Pobyt za granicą może wykorzystać do nawiązania kontaktów z ośrodkami dywersji politycznej w KK". Postanowieniem z 22.05.19856 zastrzeżenie przedłużono do 20.05.1988, w uzasadnieniu podając, iż Krzysztof Pigoń "w miejscu pracy prezentuje nadal negatywną postawę polityczną. Wyjazd za granicę może wykorzystać do nawiązania kontaktów o charakterze antypaństwowym i antysocjalistycznym". Zastrzeżenie anulowano w sierpniu 1987 "w związku z decyzją Departamentu III MSW". IPN Wr 524/29111 (EAWR 29111).
.