Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Olga
Nazwisko: Łaska
Miejsce urodzenia: KRASNE
Data urodzenia: 06-11-1930
Imię ojca: Filemon
Imię matki: Tekla


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Teczka Zagadnieniowa/Sprawa Obiektowa [TZ/SO] "Kontrola operacyjna środowiska mniejszości narodowej ukraińskiej". O. Łaska występuje w sprawie jako działaczka "Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno Kulturalnego" w Szczecinie. IPN Sz 0011/224 (5821/II)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowana z powodu przynależności do "Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno Kulturalnego" w Szczecinie. IPN Sz 0011/508 (9728/II)
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa założona na "Ukraińskie Towarzystwo Społeczno Kulturalne" w Szczecinie. O. Łaska była działczką wymienionej organizacji. IPN Sz 0011/487 (9412/II)
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa założona na mniejszość ukraińską zamieszkałą w województwie szczecińskim. Dorejestrowana do sprawy w dn. 2.12.1980r. pod numerem 21362. Materiałów brak, wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Teczka Tajnego Współpracownika W teczce znajdowało się doniesienie z 28.05.1970 r. dotyczące Olgi Łaski. Mat. o sygn. 39643/I zniszczono, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
.