Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stefan
Nazwisko: Ralski
Miejsce urodzenia: Osieczany
Data urodzenia: 02-11-1913
Imię ojca: Teodor
Imię matki: Katarzyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnej Obserwacji krypt. "Niepewny" nr 3582/F założona przez RSB KPMO w Myślenicach 13.01.1957 na zwolnionego z więzienia w 1956 roku Stefana Ralskiego, który zamieszkał w Myślenicach. Rozpracowanie prowadzono do 1960 roku i złożono w archiwum KWMO w Krakowie pod sygn. 4371/R. Materiały ponownie podjęto do prowadzenia 13.04.1962 i zarejestrowano sprawę krypt. "Niepewny" pod nr 845/B. Całość dokumentacji SOO krypt. "Niepewny" włączono do sprawy nr 2156/62 założonej 18.10.1962. Akta sprawy krypt. "Niepewny" o sygn. arch. 13177/II zniszczono 07.09.1989 w WUSW w Krakowie.
Na podstawie wcześniejszego rozpracowania w ramach SOO krypt. "Niepewny" Stefan Ralski został zarejestrowany 18.10.1962 pod nr 2156/62 do nowej sprawy krypt. "Niepewny" przekształconej następnie w Kwestionariusz Ewidencyjny (KE). Rozpracowywany przez SB w Myślenicach w okresie pracy w zawodzie nauczyciela na terenie Krakowa i Myślenic. Rozpracowanie zakończono i materiały złożono 05.06.1975 w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie pod sygn. 13177/II. Materiały zniszczono w WUSW w Krakowie w roku 1989. Akta spraw o krypt. "Niepewny" o sygn. arch. 13177/II zniszczono 07.09.1989 w WUSW w Krakowie. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Sprawa przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Krakowie przeciwko Stefanowi Ralskiemu i innym członkom kierownictwa II Zarządu WiN. Zatrzymany przez funkcjonariuszy WUBP w Krakowie 24.08.1946 i następnie aresztowany. Akt oskarżenia z 07.07.1947 sporządzony przez funkcjonariusza śledczego MBP Adama Humera zatwierdzony został przez Naczelnika Wydziału Śledczego MBP Różańskiego. Stefan Ralski został oskarżony z art. 86 par. 1 i 2 KKWP oraz art. 8 dekretu z 16.11.1945 o działalność w strukturach WiN, kierowanie siecią łączności BW WiN. Wyrokiem WSR z 10.09.1947 skazany po zastosowaniu przepisów amnestii z 1947 na łączną karę 10 lat więzienia. Osadzony w więzieniach we Wronkach, Barczewie, Sieradzu, i Jaworznie. Decyzją WPG w Krakowie z 05.05.1956 nakazano zwolnienie na mocy amnestii. Zwolniony z OPW w Jaworznie 08.05.1956. Akta o sygn. IPN Kr 85/246-264 (Sr 978/47) oraz 1 tom o sygn. IPN Kr 110/1593 (Sr 978/47).
Dokumentacja śledztwa WUBP w Krakowie i Dep. Śledczego MBP w sprawie członków kierownictwa II Zarządu WiN. Protokoły przesłuchań, akta prokuratury, postanowienia o tymczasowym areszcie, dokumentacja z procesu wraz z aktem oskarżenia i wyrokiem WSR, dokumenty organizacji WiN i ich odpisy, dokumentacja z odbywania kary przez osadzonych, w tym materiały operacyjne z rozpracowania osadzonych, a następnie po ich zwolnieniu z więzień. Akta o sygn. IPN Kr 07/639, t. 1-11 (740/III).
Dokumentacja śledztwa prowadzonego przez Departament Śledczy MBP oraz Wydział Śledczy WUBP w Krakowie od sierpnia 1946 w sprawie członków kierownictwa II Zarządu WiN. Materiały zawierają protokoły przesłuchań aresztowanych i świadków przez funkcjonariuszy UB, postanowienia prokuratury, dokumentację z procesu przed WSR w Krakowie wraz z aktem oskarżenia i wyrokiem WSR, dokumenty organizacji WiN i odpisy z tych dokumentów oraz dokumentację z odbywania kary przez osadzonych. Stefan Ralski został zatrzymany przez WUBP w Krakowie 24.08.1946. Po wielomiesięcznym śledztwie, podczas którego stosowano niedozwolone środki, a które nadzorowano bezpośrednio przez Dep. Śledczy MBP został skazany 10.09.1947 przez WSR w Krakowie po zastosowaniu amnestii na karę 10 lat więzienia. Po realizacji procesowej akta śledztwa złożono w archiwum MBP 22.01.1948 pod sygn. 1739/śl. Przesygnowano 01.10.1971 do nr 1739/III. Mikrofilm o sygn. 1606/3 wykonano w 1977 roku. Akta o sygn. IPN BU 0259/166, t. 1-9 (1739/III), mikrofilm IPN BU 01236/975 (1606/3).
Księga Główna Więźniów CW we Wronkach. Stefan Ralski został przetransportowany z więzienia w Krakowie do Wronek 24.09.1947. Osadzony we Wronkach do 03.12.1953, kiedy został przewieziony do więzienia w Barczewie. Księga Główna więźniów CW we Wronkach wraz ze skorowidzem o sygn. IPN Po 3/57, 3/58, 3/61, 3/59/3/63, IPN Po 3/69-73.
Charakterystyka nr 200 sporządzona w latach 1985-1986 w Wydziale "C" WUSW w Krakowie dot. organizacji "Wolność i Niezawisłość" (WiN) Okręg Krakowski, działającej na terenie województwa krakowskiego w okresie od września 1945 do października 1947. Do zbiorczego opracowania dołączono kwestionariusze osobowe członków organizacji, prasę konspiracyjna WiN, dokumenty programowe i informacje o działalności WiN. Stefan Ralski, ps. "Skrzyp", "Skrzypiński" figuruje w charakterystyce jako szef struktur wywiadowczych "Nie", DSZ, i WiN w powiecie myślenickim. Od lutego 1946 szef łączności zewnętrznej BW WiN. Akta o sygn. IPN Kr 074/199, t. 1-8 (200/X).
.