Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Eugeniusz
Nazwisko: Ralski
Miejsce urodzenia: Osieczany
Data urodzenia: 06-11-1910
Imię ojca: Teodor
Imię matki: Katarzyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Rozpracowanie skazanego w procesie II Zarządu WiN i odbywającego karę więzienia Eugeniusza Ralskiego oraz jego żony Kazimiery. Departament VI KdsBP wraz z Wydziałem VI WUdsBP w Krakowie, a wcześniej odpowiednie struktury MBP i WUBP w Krakowie intensywnie kontrolowały kontakty zbiegłego w 1949 roku za granicę ks. Tadeusza Wincenciaka, który będąc najpierw współpracownikiem WUBP w Krakowie po ucieczce był podejrzewany przez UB o współpracę z zagranicznymi ośrodkami wywiadowczymi. Eugeniusz Ralski będąc znajomym b. wikariusza parafii św. Szczepana w Krakowie i współpracownika struktur WiN w Krakowie, był podejrzewany wraz z żoną o utrzymywanie kontaktu korespondencyjnego z ks. Wincenciakiem. Z tego tytułu został w więzieniu we Wronkach poddany ścisłej kontroli operacyjnej przy użyciu agentury celnej jak np. TW "Julek". Po zwolnieniu z więzienia w 1956 roku nadal poddany inwigilacji przez WUdsBP w Krakowie. Materiały zarchiwizowano pod sygn. 10517/II. Akta o sygn. IPN Kr 010/10188 t. 1 (10517/II).
Po wyjściu z więzienia prof. Eugeniusz Ralski był rozpracowywany od 10.07.1956 przez Wydział III WUdsBP, a następnie Wydział III KWMO w Krakowie w ramach Sprawy Ewidencyjno-Obserwacyjnej nr 2983/F, od 1960 roku sprawy nr 434/B i od 1962 roku nr 873/62. W dalszym ciągu kontynuowano inwigilację odnośnie kontaktów z ks. Wincenciakiem i jednocześnie zbierano informacje przy pomocy licznej agentury SB w miejscu pracy na Wyższej Szkole Rolniczej w Krakowie i Wrocławiu. Poddany również kontroli operacyjnej podczas wyjazdów na staże naukowe do USA w 1959. Rozpracowanie zakończono i materiały złożono w archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie 12.01.1966 pod sygn. 5832/R. Przesygnowano w 1967 roku do nr 10517/II. Akta o sygn. IPN Kr 010/10188 t. 2 (10517/II).
Dokumentacja śledztwa WUBP w Krakowie i Dep. Śledczego MBP w sprawie członków kierownictwa II Zarządu WiN. Protokoły przesłuchań, materiały prokuratury, postanowienia o tymczasowym areszcie, dokumentacja z procesu wraz z aktem oskarżenia i wyrokiem WSR, dokumenty organizacji WiN i odpisy z tych dokumentów, dokumentacja z odbywania kary przez osadzonych. Eugeniusz Ralski został zatrzymany przez WUBP w Krakowie 24.08.1946, areszt tymczasowy decyzją WPR w Krakowie od 27.08.1946. Skazany wyrokiem WSR 10.09.1947 na karę śmierci zamienioną decyzją B. Bieruta na karę dożywotniego więzienia. Akta o sygn. IPN Kr 07/639 t. 1-11 (740/III-gr.).
Dokumentacja śledztwa prowadzonego przez Departament Śledczy MBP oraz Wydział Śledczy WUBP w Krakowie od sierpnia 1946 w sprawie członków kierownictwa II Zarządu WiN. Materiały zawierają protokoły przesłuchań aresztowanych i świadków przez funkcjonariuszy UB, postanowienia prokuratury, dokumentację z procesu przed WSR w Krakowie wraz z aktem oskarżenia i wyrokiem WSR, dokumenty organizacji WiN i odpisy z tych dokumentów oraz dokumentację z odbywania kary przez osadzonych. Eugeniusz Ralski został zatrzymany przez WUBP w Krakowie 24.08.1946. Po wielomiesięcznym śledztwie nadzorowanym bezpośrednio przez Dep. Śledczy MBP skazany 10.09.1947 przez WSR w Krakowie na karę śmierci. Prezydent Bierut w postanowieniu z 06.11.1947 skorzystał z prawa łaski. Wyrok zamieniono na karę dożywotniego więzienia. Po realizacji procesowej akta śledztwa złożono w archiwum MBP 22.01.1948 pod sygn. 1739/śl. Przesygnowano 01.10.1971 do sygn. 1739/III. Mikrofilm o sygn. 1606/III wykonano w 1977 roku. Akta o sygn. IPN BU 0259/166 t. 1-9 (1739/III), mikrofilm IPN BU 01236/975 (16060/III).
Sprawa przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Krakowie przeciwko Eugeniuszowi Ralskiemu i innym członkom kierownictwa II Zarządu WiN. Zatrzymany przez funkcjonariuszy WUBP w Krakowie 24.08.1946 i decyzją Kierownika WUBP Bieleckiego aresztowany. W miejscu zamieszkania w Krakowie przeprowadzono rewizję. Akt oskarżenia z 07.07.1947 sporządzony przez funkcjonariusza śledczego MBP Adama Humera zatwierdzony został przez Naczelnika Wydziału Śledczego MBP Różańskiego. Eugeniusz Ralski został oskarżony z art. 86 par. 2 KKWP o działalność w strukturach kierowniczych WiN, od stycznia 1946 zastępca kierownika sieci wywiadowczej WiN noszącej kryptonim „Izba Kontroli”, następnie został szefem wywiadu Obszaru Południowego WiN, "Brygady Wywiadowcze WiN". Wyrokiem WSR z 10.09.1947 skazany na karę śmierci. Decyzją z 06.11.1947 B. Bierut w stosunku do Eugeniusza Ralskiego skorzystał z prawa łaski i karę śmierci zamieniono na dożywocie. Osadzony w Więzieniu Montelupich, następnie w więzieniu mokotowskim, i CW we Wronkach. Postanowieniem WSG w Krakowie z 09.05.1956 przy zastosowaniu amnestii zmniejszono wyrok dożywocia do 12 lat więzienia. Kolejnym postanowieniem WSG w Krakowie z 16.05.1956 z udzielono mu przerwy w odbywaniu kary od 18.05.1956 na 6 miesięcy. Rada Państwa postanowieniem z 31.12.1956 zwolniła go z przerwy odbywaniu kary i jednocześnie wykonanie pozostałej części kary do 1958 roku zawiesiła, na skutek czego do więzienia już nie wrócił. Akta o sygn. IPN Kr 85/246-264, IPN Kr 110/1593 (Sr 978/47).
Księga Główna Więźniów CW we Wronkach wraz ze skorowidzem więźniów. Eugeniusz Ralski został przetransportowany do CW we Wronkach z więzienia w Krakowie 09.01.1948. Następnie przewieziony 23.02.1948 do więzienia mokotowskiego w Warszawie. Ponownie w CW we Wronkach od 22.06.1952. Więzienie we Wronkach opuścił 18.05.1956 na mocy postanowienia WSG w Krakowie z 12.05.1956 o udzieleniu przerwy w odbywaniu kary. Księga Główna Więźniów CW we Wronkach o sygn. IPN Po 3/58, 3/59, 3/63 oraz skorowidz więźniów CW we Wronkach o sygn. 3/70-73.
Charakterystyka nr 200 sporządzona w okresie 1985-86 w Wydziale "C" WUSW w Krakowie dot. organizacji "Wolność i Niezawisłość" (WiN) Okręg Krakowski, działającej na terenie województwa krakowskiego w okresie od września 1945 do października 1947. Do zbiorczego opracowania dołączono kwestionariusze osobowe członków organizacji, prasę konspiracyjną WiN, dokumenty programowe i informacje o działalności WiN. Eugeniusz Ralski ps. "Biały" od 1945 roku działał w tzw. wywiadzie gospodarczym DSZ, a od stycznia 1946 był zastępcą kierownika sieci wywiadowczej WiN noszącej kryptonim „Izba Kontroli”, następnie został szefem wywiadu Obszaru Południowego WiN. Zatrzymany przez UB 24.08.1946 i następnie aresztowany. Skazany 10.09.1947 w procesie tzw. II Zarządu WiN na karę śmierci, zamienioną następnie na dożywocie. Akta o sygn. IPN Kr 074/199 t. 1-8 (200/X).
.